Partij Sleutelstad en VVD: Informeer buurtbewoners over (gewelds)incidenten in Leids AZC

Partij Sleutelstad en de VVD hebben het college opgeroepen om buurtbewoners te informeren over geweldsincidenten die in opvanglocaties plaatsvinden. Afgelopen maand bleek namelijk dat bewoners van de wijk Bockhorst niet geïnformeerd waren over een steekpartij (en eerdere incidenten) in het AZC aan de Haagse Schouwweg; zij moesten dit uit de krant vernemen. Daarom hebben we samen met de VVD schriftelijke vragen hierover aan het college gesteld.

Tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep van de Leidse AZC achter de Haagse Schouweg bleek dat er dit jaar ’veel incidenten’ zich hebben voorgedaan in het opvangcentrum, “met een steekpartij op vrijdag 13 oktober als dieptepunt” – zo meldt het Leidsch Dagblad. Uit hetzelfde artikel blijkt dat zowel de gemeente als het COA geen meldingen hebben gedaan van de voorgevallen incidenten.

Partij Sleutelstad en de VVD vinden het begrijpelijk dat Leiden haar verantwoordelijkheid neemt bij het opvangen van asielzoekers in onze stad, gelet op de uitdagingen in het hele land. Maar, voor het draagvlak in de stad is het belangrijk dat dit op een goede en veilige manier gebeurt, waarbij inwoners actief betrokken en geïnformeerd worden. Dat betekent niet alleen dat de voorzieningen op orde moeten zijn voor de mensen die we opvangen in onze stad, maar ook dat het voor betrokkenen veilig moet zijn in en rondom het genoemde AZC en andere (toekomstige) opvanglocaties.

De schriftelijke vragen zijn hier terug te lezen.