Gemengde gevoelens over pakket woningmarktregulerende maatregelen: Te soft en te laat

Partij Sleutelstad heeft gemengde gevoelens bij het pakket woningmarktregulerende maatregelen dat het college heeft voorgelegd aan de raad. We zijn zeer te spreken over het onderdeel goed verhuurderschap en de invoering van de verhuurvergunning. Invoering van de opkoopbescherming is heel goed, maar blijft met een opkoopgrens van €355.000,- een symbolische maatregel. Het nieuwe verkameringsbeleid daarentegen is een notoire verslechtering: in drie kwart van de stad worden alle verkamerregels afgeschaft.

Fractievoorzitter Thijs Vos: “Niet alles kan in Leiden. In de één na dichtstbevolkte stad van Nederland moet je keuzes maken. In Leiden zal de vraag altijd groter zijn dan het aanbod. Al bouwen we tienduizenden woningen erbij. Dat betekent dat we scherpe keuzes moeten maken rond de verdeling van onze schaarse woningen. Dat we onze woningen beschermen tegen speculanten en de ongeremde groei van de universiteit. Dat we huurders beschermen tegen de malafide praktijken van huurbazen.”

Woningmarktregulerende maatregelen zijn daarom hard nodig in deze stad. Helaas moeten we constateren dat dit pakket een “mixed bag” is.

Goed verhuurderschap

De invoering van de verordening goed verhuurderschap is uitstekend. Als onderdeel hiervan wordt een verhuurvergunning in een deel van de stad ingevoerd. Particulieren mogen in deze wijken alleen nog woningen verhuren met een verhuurvergunning. Die wordt alleen afgegeven als zij een eerlijke huurprijs vragen, het onderhoud van hun panden op orde is en zij zich niet schuldig maken aan discriminatie en intimidatie. Bij overtredingen kunnen boetes en dwangsommen worden opgelegd of de vergunning worden ingetrokken. Hiermee worden huurders beschermd tegen malafide verhuurpraktijken. Dat is hard nodig, want misstanden in particuliere huursector zijn in Leiden aan de orde van de dag.

Oud-fractievoorzitter Maarten Kersten heeft zich in de vorige raadstermijn hard gemaakt voor het invoeren van een verhuurvergunning. Een motie van zijn hand daaromtrent is aangenomen. We zijn erg blij dat de verhuurvergunning nu eindelijk wordt ingevoerd.

Als het aan ons had gelegen zouden deze maatregelen voor heel de stad gaan gelden, maar dat is juridisch helaas niet mogelijk.

Opkoopbescherming

In heel de stad wordt opkoopbescherming ingevoerd. Dit om te voorkomen dat woningen worden opgekocht door beleggers om vervolgens voor een veel hoger bedrag te verhuren. Partij Sleutelstad is hier een groot voorstander van. We dringen al lang aan om de opkoopbescherming zo snel mogelijk in te voeren. Dit kan al sinds 1 januari 2022, maar het college heeft lang gedraald.

Helaas kiest het college ervoor om alleen woningen tot €355.000,- onder de opkoopbescherming te laten vallen. Vos: “Daar kun je in Leiden net een garagebox mee kopen.” Amsterdam en Utrecht hanteren een veel hogere grens, namelijk €641.000,- respectievelijk €555.000,-. Partij Sleutelstad wil dat voorbeeld volgen. Daarvoor was nu geen meerderheid; wel komen we samen met het CDA met een amendement om de opkoopgrens te verhogen naar €430.000,-.

Verkameringsbeleid

Verkamering is het derde onderdeel van het pakket. In drie wijken – Transvaal, Noorderkwartier en De Kooi – komt er terecht een algeheel verkamerverbod, maar voor de rest van de stad is het nieuwe beleid een dramatische verslechtering. In de Zeeheldenbuurt en delen van de Binnenstad worden de quota flink versoepeld. In alle andere wijken worden de verkamerregels en -quota zelfs helemaal afgeschaft.  

Partij Sleutelstad pleit voor behoud van quota in de gehele stad en anders in zo’n groot mogelijk deel van de stad. De quota in de Binnenstad en Zeeheldenbuurt zouden wat ons betreft verlaagd moeten worden.

Als onderdeel van het pakket worden vijftig illegaal verkamerde panden in Transvaal, Noorderkwartier en De Kooi weer ontkamerd. Een streng verkameringsbeleid staat bij ons als een huis. Tegelijkertijd vinden we dat bewoners van deze panden niet de prijs mogen betalen van de fouten van huisjesmelkers. De gemeente moet deze huisjesmelkers dwingen alternatieve woonruimte aan te bieden en daarvoor in het uiterste zelf aan de lat voor staan met bijvoorbeeld een voorrangsregeling.

Lees hier de bijdrage van Thijs Vos aan het commissiedebat terug