Partij Sleutelstad en VVD: Wat betekent de krapte op het stroomnet voor de Leidse woningbouwambities?

Partij Sleutelstad en de VVD maken zich zorgen over de gevolgen van de krapte van het elektriciteitsnet op de Leidse woningbouwambities. Vorige week werd bekend dat mede daardoor een appartementenblok in de Leidse Rijndijkbuurt voorlopig niet opgeleverd kan worden. Raadsleden Thijs Vos (Partij Sleutelstad) en Tom Leest (VVD) hebben hierover daarom schriftelijke vragen aan het stadsbestuur gesteld.

De krapte op het elektriciteitsnet is een groot probleem. In Leiden Zuidwest en een deel van Noord is de capaciteit van het stroomnet reeds bereikt. Grootgebruikers als bedrijven kunnen in deze wijken niet meer aangesloten worden op het net. In andere delen van Nederland zijn de problemen nog groter. Alliander luidde begin dit jaar de noodklok: Als het zo door gaat zullen ook huishoudens niet meer aangesloten kunnen worden. 

In het Leidsch Dagblad van dinsdag 12 september verscheen het artikel “Appartementen Noordwijk en Leiden zijn klaar, maar er is geen stroom” over twee nieuwbouwprojecten die niet aan het stroomnet aangesloten kunnen worden: De ‘Residence van Henegouwen’ in Noordwijk en appartementen aan het Utrechtse Jaagpad in de Leidse Rijndijkbuurt. In Noordwijk is dit direct gerelateerd aan netcongestie; bij de Leidse nieuwbouw spelen naast de krapte op het stroomnet ook fouten in de planning. In beide gevallen kunnen de appartementen pas een jaar later worden opgeleverd omdat ze voorlopig niet op het net kunnen worden aangesloten.

Zowel Partij Sleutelstad als de VVD maken zich zorgen over de gevolgen van netcongestie op de oplevering van woningen. Hoewel er door zowel Alliander als de gemeente Leiden veel energie wordt gestoken in de verzwaring van het elektriciteitsnet, zal dit niet vandaag of morgen afgerond zijn. Tegelijkertijd willen we als Leiden wel duizend woningen per jaar toevoegen.

Van het college willen we weten of dit bij meer bouwprojecten speelt, wat de prognoses voor de toekomst zijn en wat het door de raad beschikbaar gestelde budget van €500.000,- per jaar tot nu toe heeft opgeleverd. Ook willen we weten hoe het college kijkt naar het inzetten noodstroomaggregaten als korte termijn-oplossing. Uit het artikel blijkt namelijk dat Liander deze zelf niet plaatst.

Ten slotte hebben we ook aan het college gevraagd hoe het staat met de wens van de gemeenteraad dat Liander gemeentes die nog niet hebben bijgedragen aan de verzwaring van het stroomnet aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Heeft dit al wat opgeleverd?