Voorstel VVD en PS aangenomen: Organiseer inspraakbijeenkomsten niet tijdens werktijd

De gemeenteraad heeft ingestemd met een motie van de VVD en Partij Sleutelstad over het tijdstip van inspraakbijeenkomsten. Nu komt het nog regelmatig voor dat inspraakbijeenkomsten (alleen) overdag plaatsvinden, waardoor Leidenaren met een baan niet aanwezig kunnen zijn. VVD en Partij Sleutelstad willen dat er bij ieder onderwerp / project ook altijd een inspraakbijeenkomst is in de avond.  

De afgelopen tijd kwam het nog regelmatig voor participatiebijeenkomsten onder werktijd plaatsvonden. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de inspraakbijeenkomst over de tijdelijke huisvesting van statushouders en bijzondere doelgroepen bij de oude brandweerkazerne in de Merenwijk, evenals participatiebijeenkomsten over speeltoestellen in de Tuinstadwijk-Staalwijk en over de wijkvernieuwing van Meerburg.

Famke Güler, raadslid van Partij Sleutelstad, heeft eerder vragen gesteld over dit probleem, maar uit de antwoorden daarop kwam naar voren dat de gemeente dit als een normale gang van zaken beschouwt en denkt dat mensen in staat zijn om deel te nemen aan deze bijeenkomsten die overdag plaatsvinden.

Deze motie zal worden verwerkt in het nieuwe Handelingsperspectief Participatie, dat later dit jaar aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. In dit Handelingsperspectief worden de nieuwe regels en richtlijnen rondom inspraak en participatie verwerkt. Ook andere voorstellen die door of mede door Partij Sleutelstad zijn ingediend worden hierin verwerkt, bijvoorbeeld om aan de slag te gaan met Right to Challenge en om hogere tredes van de Participatieladder in te zetten.

Aanstaande donderdag (14 september) vindt een stadsgesprek over participatie plaats op het Stadhuis.