Opkoopbescherming: Partij Sleutelstad en anderen dienen motie VOD in

Samen met de SP, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie dient Partij Sleutelstad volgende week een motie in de gemeenteraad in dat het college oproept om alsnog zo snel mogelijk de opkoopbescherming invoert. Daarmee willen de vier partijen voorkomen dat de maatregel op de lange baan wordt geschoven. De opkoopbescherming voorkomt dat beleggers en speculanten woningen opkopen om vervolgens voor de hoofdprijs te verhuren.

Er wordt in Leiden al jaren gesproken over maatregelen tegen het opkopen van woningen. Al in 2020 sprak de raad zich – op initiatief van de PvdA – in grote meerderheid uit voor de zelfbewoningsplicht en de opkoopbescherming. Toegezegd was dat er uiterlijk 1 juli 2022 een voorstel naar de raad zou worden gestuurd. Nadat de nieuwe coalitie daar al zes maanden aan had toegevoegd, stuurde het college afgelopen maand een brief naar de raad waarin werd aangekondigd dat het pakket woningmarktregulerende maatregelen tot nader order wordt uitgesteld. De reden is dat men voor nieuw verkameringsbeleid in afwachting is van – vertraagde – nieuwe wetgeving. Omdat in het coalitieakkoord is afgesproken dat alle vormen van woningmarktregulering in samenhang worden bekeken, loopt de opkoopbescherming daardoor onnodig vertraging op.

“Wat is er wranger dan dat schaarse koopwoningen voor de neus van Leidse starters en gezinnen worden opgekocht door huisjesmelkers? De opkoopbescherming is te hard nodig om voor de zoveelste keer uitgesteld te worden,” aldus fractievoorzitter Thijs Vos. Samen met Ton Rovers (SP), Harbert van der Kaap (PvdD), Matthijs Vet (CU) en David den Hartog (SvL) agendeerde hij het uitstel van de maatregel in de commissie Stedelijke Ontwikkeling: “Het is nu tijd om door te pakken.”

Helaas schaarden de vier coalitiepartijen zich achter de wethouder, die vraagt om nog eventjes te wachten. Meerdere partijen spraken tijdens het commissiedebat hun teleurstelling uit over de houding van de coalitiepartijen, die zich tijdens de campagne nog luid en duidelijker uitspraken voor de zelfbewoningsplicht en opkoopverboden.

Vos laakt de afwachtende houding: “Het is net een deja-vu. In 2020 werd al gezegd dat we nog maar even moesten wachten. In 2021 ook en nu hebben we weer dezelfde discussie. Nu is het tijd om de daad bij het woord te voegen. Ik raad alle partijen aan om nog eens in hun verkiezingsprogramma te kijken.”

De motie wordt donderdag 2 februari in stemming gebracht. PvdA, GroenLinks, D66 en CDA hebben tot dan de tijd om zich te bedenken.

Lees hier de spreektekst van fractievoorzitter Thijs Vos.