Partij Sleutelstad wil opheldering over uitblijven inspraak en communicatie bij Parel-projecten

© Oasa Architects

Fractievoorzitter Thijs Vos heeft deze week opnieuw om opheldering gevraagd over uitblijvende participatie en communicatie naar omwonenden bij de Parels: het plan om op 71 bijzondere locaties woningen met een kunstzinnige, vaak afwijkende architectuur te plaatsen. Aanleiding voor de vragen was de publicatie van meerdere vergunningsaanvragen in de Stadskrant, waaronder voor het Parelplan bij het Waardkerkplein (Parel35).

Partij Sleutelstad stelde een half jaar geleden ook al vragen over de participatie bij de Parels en Parel35 in het bijzonder nadat bleek dat omwonenden helemaal van niets wisten en ook niet met de wijkvereniging was gesproken. De toenmalige wethouder Fleur Spijker erkende destijds dat de participatie onvoldoende was – alleen twee rechtstreekse buren waren benaderd; niet de 50 personen die uitkijken op de locatie – en dat er eerst meer en breder geparticipeerd zou moeten worden voordat naar een vergunning toegewerkt zou kunnen worden.

Het project is geen gemeentelijk plan, maar komt uit de koker van een particulier bureau. Uit frustratie over de toezegging van de wethouder kondigde de initiatiefnemer in een interview in het Leidsch Dagblad de projecten in de pauzestand te zetten en eerst in conclaaf te gaan met de wethouder.

Inmiddels is het project weer uit de pauzestand. Zo verschenen er de afgelopen weken maar liefst twee vergunningsaanvragen in de Stadskrant, namelijk voor Parel013 aan de Anna Paulownastraat (Noorderkwartier) en de eerder genoemde Parel35 bij het Waardkerkplein.

Dat er voor Parel35 een vergunning is aangevraagd kwam voor zowel omwonenden als de wijkvereniging Tussen de Rijnen als een totale verrassing. Tot op de dag van vandaag zijn omwonenden – zelfs na de toezegging – nooit geïnformeerd over de plannen. Sterker nog: De initiatiefnemer heeft juist de informatiewebsite offline gehaald, waardoor bewoners nergens terecht kunnen voor informatie.

Fractievoorzitter Thijs Vos: “Deze werkwijze getuigt van lak hebben aan burgers. Omwonenden krijgen niet eens een vooraankondiging. Men moet maar afwachten of er een vergunningsaanvraag in de Stadskrant verschijnt. Laat staan dat sprake is van ook maar iets wat op inspraak lijkt. Zelfs toezeggingen van de wethouder worden genegeerd. Het is een schande.”

Tijdens de commissie Stedelijke Ontwikkeling heeft Vos daarom actualiteitsvragen gesteld. Deze volgen op technische vragen die eerder deze maand zijn gesteld.

Afgelopen weken verschenen meerdere vergunningsaanvragen voor Parel-bouwprojecten in de Leidse Stadskrant. Het gaat om Parel13 aan de Anna Paulownastraat en Parel35 aan het Waardkerkplein. Voor in ieder geval die laatste parel was de vergunningsaanvraag voor omwonenden een totale verrassing. Afgezien van de twee rechtstreekse buren, zijn omwonenden nooit geïnformeerd. Laat staan dat ze door de initiatiefnemer zijn betrokken bij de plannen.

Partij Sleutelstad heeft eerder vragen gesteld over deze Parel. Wethouder Spijker erkende destijds dat de participatie onvoldoende was en dat er eerst meer en breder geparticipeerd zou moeten worden.

De initiatiefnemer heeft zich hier helaas helemaal niets van aangetrokken.

Wij begrijpen dat de wethouder zich niet over individuele vergunningsaanvragen kan uitlaten, maar hebben wel een aantal vragen over participatie bij de Parels in algemene zin:

  • Is het college van mening dat de initiatiefnemer omwonenden en belanghebbenden voldoende informeert en betrekt bij de Parel-projecten?
  • Indien het college net als ons van mening is dat dit onvoldoende is, welke gevolgen verbindt het college hier dan aan?

Wat de initiatiefnemer wel heeft gedaan, is de informatiewebsite over het Parel-project offline halen.

  • Waar kunnen Leidenaren nu nog informatie vinden over de Parel-plannen? Of moeten Leidenaren voortaan elke week de Stadskrant er op na slaan om te achterhalen of er een Parel in hun straat wordt gebouwd?
  • Is de wethouder bereid om er bij de initiatiefnemer op aan te dringen om de informatiewebsite weer online te zetten?

Ten slotte: Bij de Parels doen zich keer op keer problemen voor.

  • Is dit het nog wel waard? Wil men echt 71 keer de discussie in de gemeenteraad aangaan over elke woning van het parelproject?

Wethouder Terpstra onthield zich in de beantwoording van een oordeel over de participatie, de communicatie en het offline halen van de website. Wel verwees hij naar de eerdere beantwoording van wethouder Spijker over Parel35 en kondigde hij aan dat het Parel-project geen voorkeursbehandeling meer krijgt.