Partij Sleutelstad stelt vragen over gevolgen Didam-arrest op herinrichting Rozenpleintje

Partij Sleutelstad heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van het Didam-arrest op de herinrichting van het Rozenpleintje. In het Didam-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat overheden grond niet onderhands mogen verkopen (behoudens bepaalde uitzonderingen). Bij de herinrichting van het Rozenpleintje wordt weliswaar geen grond verkocht, maar wordt dit wel in bruikleen beschikbaar gesteld aan omwonenden. Volgens een door de rijksoverheid opgestelde factsheet zijn de uitgangspunten uit het Didam-arrest waarschijnlijk ook van toepassing op vormen van gronduitgifte als erfpacht en bruikleen.

Partij Sleutelstad wil via de schriftelijke vragen weten of de uitgifte van grond in bruikleen voldoet aan de door de Hoge Raad gestelde vereisten. Omwonenden hebben bij de behandeling van het uitvoeringsbesluit betoogd dat dit niet het geval is.

Lees hier de schriftelijke vragen.