Strijdt voor veiligheid: Meer handhaving op straat

Partij Sleutelstad staat voor een krachtige en doeltreffende handhaving van de openbare orde en bestrijding van de criminaliteit. Daarom komen er meer BOA’s en wordt de bestrijding van de ondermijnende (drugs)criminaliteit geïntensiveerd. Op plekken met hardnekkige overlast komt – in overleg met omwonden – cameratoezicht.
 
De gemeente zorgt voor een schone openbare ruimte en gebruikt de omgevingswet om overlast gevende bedrijvigheid uit de stad te weren.
 
👮 Meer handhaving op straat
🕵️ Meer inzet bestrijding ondermijnende drugscriminaliteit
🚮 Openbare ruimte is schoon, heel en veilig
🎥 Camaratoezicht indien nodig
🤬 Straatintimidatieverbod

Lees ons verkiezingsprogramma.