Partij Sleutelstad bij uitvoeringsbesluit Raadsherenbuurt: Volg keuze buurt bij herinrichting Rozenplein

Partij Sleutelstad maakt zich er bij het uitvoeringsbesluit over de wijkvervanging in de Vogelwijk en Raadsherenbuurt hard voor dat de door buurtbewoners geprefereerde herinrichtingsvariant van het Rozenplein alsnog wordt opgenomen in het raadsvoorstel. Tijdens het participatietraject kon via een stemming op Doe Mee Leiden gekozen worden uit drie varianten. Hoewel een meerderheid koos voor varianten waarin het huidige pleintje grotendeels in de huidige vorm wordt behouden, werd in het plan toch voor een andere variant gekozen. Vanavond dient Partij Sleutelstad een amendement in waarmee alsnog de variant die onder buurtbewoners de meeste stemmen haalde wordt opgenomen in het raadsbesluit.

Het Rozenplein is een centraal in de Raadsherenbuurt gelegen pleintje dat nu gekenmerkt wordt door de karakteristieke ventweg. Het plein heeft voor veel buurtbewoners een belangrijke functie, onder andere omdat het voor activiteiten en buurtontmoetingen wordt gebruikt. Tijdens het participatietraject over de wijkvervanging van de Raadsherenbuurt vormde het pleintje een heet hangijzer. Veel bewoners hechten er aan dat het pleintje zoveel mogelijk behouden blijft zoals het nu is, anderen steunen juist de plannen van de gemeente om het pleintje op de schop te nemen.

Tijdens het participatietraject zijn drie varianten voorgelegd, die allen voldoen aan de vooraf door de gemeente gestelde kaders. In variant 1 en 3 behoudt het pleintje grotendeels haar huidige variant, met behoud van de ventweg. Daarbij is er in de eerste variant meer ruimte voor parkeren en wordt in de derde variant het groen uitgebreid. In de tweede variant verdwijnt de ventweg en komt hier een groenstrook voor terug.

De drie varianten zijn in een stemming op Doe Mee Leiden voorgelegd. Uit de slag van de enquête komt duidelijk naar voren dat de voorkeur van de meeste bewoners uit gaat naar variant 3 (Rozenplein met behoud ventweg doch met extra groen): Onder bewoners van de Raadsherenbuurt hebben de meesten gestemd op variant 3 en een ruime meerderheid voor een variant waarin de ventweg blijft behouden (59% vs 41%). Ook met inachtneming van de stemmen van bewoners uit andere wijken was er een absolute meerderheid voor varianten waarin de ventweg blijft bestaan. In het huidige raadsvoorstel is juist voor variant 2, waarbij de ventweg verdwijnt, gekozen.

Partij Sleutelstad is van mening dat de keuze van wijkbewoners, die binnen de vooraf gestelde kaders valt en vrucht is van een uitgebreide informatievoorziening door de gemeente, over de inrichting van het Rozenplein leidend hoort te zijn. Daarom hebben we een amendement ingediend waarmee variant 3, die de meeste steun had in de buurt, alsnog wordt opgenomen in het uitvoeringsbesluit.