Partij Sleutelstad stelt vragen over participatieproces Roomburgerpark

Hockeyclub Roomburg wil graag uitbreiden met 2 kunstgrasvelden op het Roomburgerpark. Het college is vanaf 2015 hiermee bezig. Vanuit verschillende groepen krijgen wij wederom klachten over het participatieproces. Deze klachten komen van: De Bomenbond, Stadstuinderij Het Zoete land, Vrienden van het Roomburgerpark, Milieudefensie en de wijkbewoners. 


Duoraadslid Famke Güler: “Er wordt wel gesproken met verschillende partijen waarbij diverse varianten worden aangeboden maar als puntje bij paaltje komt, dan wordt er geen rekening gehouden met de belangen van de wijk. Het college gaat zijn eigen weg en lijkt alleen rekening te houden met de belangen van de hockeyclub. Het participatietraject wordt daarom door de omwonenden als een toneelstukje ervaren.” 


Partij Sleutelstad verzoekt het college in het onderzoek en in het besluit uit te gaan van de belangen van de omwonenden, zoals ook beloofd is in de commissievergadering van 14 juni 2018. Het college moet zich houden aan de eerder aangenomen motie waarin de raad heeft uitgesproken dat er geen sportvelden in het Roomburgerpark mogen worden aangelegd. En zeker aan de belofte dat dit nooit ten koste van het groen zou gaan!  Geen van de partijen heeft iets aan een jarenlange juridische strijd. Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar die niet ten koste gaan van maar liefst 18% aan groen en van het milieu.

Samen met SP-raadslid Ries van Walraven heeft Famke Güler de volgende rondvraag gesteld aan de wethouder: “Kan er meer tijd kan worden gestoken in het participatieproces, met het doel om het draagvlak van de buurt werkelijk mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek?”