Partij Sleutelstad steunt bewoners en ondernemers Nieuwstraat: Geen tweerichtingsverkeer

Sinds het afsluiten van twee stegen rijdt veel autoverkeer dat dde wijk wil verlaten tegen de rijrichting in op de Nieuwstraat. Het college overwoog om dit via tweerichtingsverkeer te legaliseren. (© Google Maps)

Partij Sleutelstad en de VVD hebben kritische vragen gesteld aan het college over het voorgenomen tweerichtingsverkeer op de Nieuwstraat in Leiden. De plannen om tweerichtingsverkeer in de Nieuwstraat tussen de Hooigracht en Middelweg in te voeren stuiten op bezwaren van omwonenden en ondernemers.

Om meer ruimte te geven aan voetgangers werd vorig jaar een deel van de wijk Pancras-West ‘autoluw’ gemaakt zijn eerder de Beschuitsteeg en Hartesteeg afgesloten voor autoverkeer. Dit leidde tot verkeerscirculatieproblemen in de Nieuwstraat, waar voertuigen sindsdien regelmatig tegen de rijrichting in rijden, en verkeersonveilige situaties. De gemeente kondigde in reactie hierop tweerichtingsverkeer te introduceren, maar dit heeft tot bezorgdheid geleid bij bewoners en ondernemers in de buurt.

Partij Sleutelstad steunt de bezwaren van de bewoners en ondernemers. Als er een locatie is waar iedereen wel van vindt dat deze autoluw zou moeten zijn, dan is het wel het gebied rondom de Hooglandse Kerk. Tweerichtingsverkeer langs de terrassen van de Nieuwstraat invoeren omdat er automobilisten zijn die de verkeersregels negeren is de wereld op zijn kop. Met betere bebording en handhaving – eventueel met kentekenregistratie – kan prima gewaarborgd worden dat autoverkeer via de Middelweg de weg uitrijdt.

Partij Sleutelstad en de VVD hebben daarom in de vergadering van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 7 september 2023 de volgende rondvraag gesteld:

  1. Is het College op de hoogte van de bezwaren van de omwonenden en ondernemers? Hoe kijkt het College naar deze bezwaren?
  2. De bewoners en ondernemers hebben alternatieven voorgesteld, zoals het gebruik van kleinere elektrische vrachtwagens. Heeft het College deze suggesties overwogen?
  3. Welke andere alternatieven, afgezien van tweerichtingsverkeer en de suggesties van de bewoners en ondernemers, heeft de gemeente overwogen om het verkeer in het gebied te reguleren?
  4. Is de gemeente het met ons eens dat een goede bewegwijzering en handhaving, met onder andere verkeersborden die de uitgang van de wijk aangeven, de verkeerscirculatie aanzienlijk kunnen verbeteren? Is de gemeente bereid dit te onderzoeken?

Het college reageerde op de vragen door aan te kondigen dat het tweerichtingsverkeer voorlopig ‘in de ijskast’ wordt gezet. Er zal nu grondig worden gekeken naar de suggesties en voorstellen die vanuit de buurt zijn gekomen, en bebording zal eveneens in overweging worden genomen.

Partij Sleutelstad blijft zich inzetten voor de belangen van bewoners en ondernemers in de Nieuwstraat en zal het proces nauwlettend volgen terwijl er gezocht wordt naar oplossingen voor de verkeersproblemen in het gebied.