VVD en Partij Sleutelstad roepen op tot verbeteringen Leids Parkeerbeleid na ruime onvoldoende in enquête Centrummanagement

Het Leidse parkeerbeleid in de Binnenstad krijgt een ruime onvoldoende in een enquête uitgevoerd door CentrumManagement onder bewoners en ondernemers. Ondernemers beoordelen het beleid met een magere 3,6, terwijl bezoekers en bewoners het slechts een 4,3 geven. Het onderzoek wijst erop dat het nieuwe parkeersysteem verwarrend, kostbaar en schadelijk is voor de bereikbaarheid van lokale ondernemingen. Partij Sleutelstad en de VVD roepen het college daarom op om het parkeerbeleid te verbeteren.

De belangrijkste punten uit het onderzoek zijn verontrustend:

  • 80% van de ondernemers geeft aan dat hun bereikbaarheid is aangetast.
  • 78% van de ondernemers is van mening dat er te veel bezoekersparkeerplaatsen zijn verdwenen.
  • 60% van de inwoners begrijpt het nieuwe parkeerbeleid niet en vindt het onduidelijk.

Deze bevindingen hebben VVD en Partij Sleutelstad ertoe aangezet om actie te ondernemen. Ze roepen het college op om de volgende suggesties van Centrummanagement serieus te overwegen:

  1. Verbeter de communicatie: Maak duidelijk op parkeerautomaten dat parkeren in parkeergarages goedkoper is en geef de tarieven aan. Verbeter de bewegwijzering naar de parkeergarages.
  2. Meer kortparkeerplekken: Creëer extra kortparkeerplaatsen voor bezoekers, leveranciers en aannemers, bijvoorbeeld in de straten Steenschuur, Nieuwstraat en Papengracht.
  3. Up-to-date parkeerapps: Zorg ervoor dat de relevante parkeerapps voor Leiden centrum de juiste informatie en tarieven bevatten. Onderzoek de mogelijkheid om bezoekers naar de parkeergarages te begeleiden via deze apps.

VVD en Partij Sleutelstad hebben tevens enkele vragen gesteld aan Wethouder North:

  1. Hoe heeft het College gereageerd op de resultaten van dit onderzoek?
  2. Welke van de voorgestelde maatregelen gaat het College implementeren?

Met deze acties en vragen hopen VVD en Partij Sleutelstad het parkeerbeleid in Leiden te verbeteren en de zorgen van ondernemers en bewoners serieus te nemen.