Partij sleutelstad tegen bezuinigingen sociaal domein!

Onder het huidige college (van linkse partijen nota bene) zijn er de afgelopen jaren miljoenen bezuinigd op het sociaal domein. Toch heeft het college ondanks alle eerder geuite zorgen en problemen die spelen wederom ervoor gekozen om een bezuinigingstaakstelling van meer dan €6 miljoen op te nemen in haar plannen voor komende jaren. Onwenselijk, geeft Partij Sleutelstad aan in de raadscommissie onderwijs en samenleving van 29 juni 2021. Leidenaren met een kleine portemonnee worden onverminderd keihard geraakt, terwijl de de gemeente jaarlijks meer dan honderd miljoen investeert in grote projecten.

Partij sleutelstad is tegen de bezuinigingen binnen het sociaal domein. In verhouding tot vergelijkbare gemeenten geeft Leiden bovendien structureel minder uit aan het sociaal domein. Daarom doen we de volgende voorstellen in de raadscommissie:

  • Partij Sleutelstad heeft in Onderwijs & Samenleving een voorstel ingebracht om de bezuinigingstaakstelling van 6,9 miljoen in het sociaal domein te schrappen van de taakstelling in het sociaal domein. Dat de taakstelling mogelijk gedekt wordt met behoedzaamheidsruimte en de coalitiepartijen ervan uitgaan dat het rijk over de brug gaat komen, is geen excuus. De gemeente heeft zich wel vaker rijk gerekend met rijksgeld op andere vlakken. Het is en blijft een bezuinigingstaakstelling.
  • Daarnaast stelt PS voorom het positief resultaat op het budget voor de bijstandsuitkeringen (BUIG-gelden) terug te storten in de kas van het sociaal domein, i.p.v. de algemene reservekas van de gemeente. Hierdoor is ruim 6,8 miljoen extra beschikbaar.
  • Verder steunen wij de voorstellen van de SP om de bezuiniging op de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten terug te draaien. Deze zou nooit mogen worden gestopt!

Breng dan de vele investeringen in grote projecten maar een halt toe, te beginnen met de Leidse Ring Noord. Partij Sleutelstad stelt voor de investeringen te verminderen tot circa €80 miljoen. Zo blijft er door lagere rente- en afschrijvingskosten meer geld over voor het sociaal domein.