Onderzoek naar openstellen Maliebaangarage om parkeerdruk Vreewijk te verminderen

Foto: Vrienden van het Singelpark (licentie: CC BY-NC-ND 2.0, origineel)

De gemeente Leiden gaat in gesprek met de universiteit over het openstellen van de Maliebaangarage voor bezoekers van de westelijke binnenstad met het doel om de parkeerdruk in de Vreewijk te verlagen. Dat is het resultaat van de schriftelijke vragen die Partij Sleutelstad heeft gesteld aan het college.

Eind mei stelden we schriftelijke vragen over de verschillende verkeers- en parkeerproblemen die in de Vreewijk speelden: binnenstadbezoekers die hun auto parkeren in de nabijgelegen Vreewijk in plaats van in de parkeergarages, bestelbusjes van met name PostNL die de ontsluiting van de wijk blokkeren en het structureel overschrijden van de 30KM-norm op de Witte Singel.

Naast de inzet om de onder de universiteitsbibliotheek gelegen Maliebaangarage open te stellen, gaat de gemeente ook in gesprek met PostNL over het probleem met de bestelbusjes en met bewoners en de wijkvereniging over de verkeersproblemen in brede zin. Onderwerp tijdens die besprekingen is de mogelijkheid om de verkeersrichting in de Vreewijk aan te passen.

Wethouder Yvonne van Delft heeft op 1 juli toegezegd dat ze de raad dit najaar zal informeren over de uitkomst van de gesprekken. Wordt vervolgd…

Lees hier de beantwoording op onze schriftelijke vragen over de verkeers- en parkeerproblematiek in de Vreewijk.

Zie ook: Sleutelstad FM, Onderzoek naar openstelling Maliebaan parkeergarage