Succes: Gemeente gaat meer regie pakken bij participatie bouwplannen

© Pieter van Prooijen

De gemeente gaat onderzoeken hoe zij meer regie kan krijgen op de participatie bij bouwplannen. Dit naar aanleiding van een motie van Partij Sleutelstad en de SP. In de vorige raadstermijn is de organisatie van participatie overgedragen aan projectontwikkelaars, die een commercieel eigenbelang (zoveel mogelijk winst) hebben. Onder hun regie loopt participatie bij bouwplannen voortdurend op de klippen.

Bij het debat over het coalitieakkoord diende Partij Sleutelstad ook al een voorstel in om het participatiebeleid bij bouwplannen op de schop te nemen. Ook toen al vanwege de tekort schietende participatie bij bouwplannen. Dat is sindsdien niet veranderd. Dieptepunten waren de Watergeuskade en Park De Zwijger. Destijds kreeg ons voorstel steun van zes partijen, maar dat was onvoldoende voor een meerderheid.

Bij de behandeling van de handreiking ‘Samenwerken met de stad’ diende Partij Sleutelstad samen met de SP opnieuw een voorstel in over dit punt, waarin het college de opdracht krijgt om te onderzoeken hoe we meer regie kunnen krijgen op de participatie bij bouwplannen. Een meerderheid stemde in met dit voorstel.