Partij Sleutelstad vraagt aandacht voor afvalprobleem Zuidwest tijdens werkbezoek Stedelijk Beheer

© Thijs Vos

Fractieleden van Partij Sleutelstad zijn afgelopen maand tweemaal op werkbezoek geweest bij Stedelijk Beheer, startend met een algemene introductiebijeenkomst op 17 maart om daarna op 31 maart een middag mee te lopen bij het legen van vuilnisbakken in Meerburg en Zuidwest. De fractie neemt de input uit deze werkbezoeken mee terug naar de raad. Daarnaast heeft de fractie een tweetal zaken die in Zuidwest voordoen aangekaart bij Beheer.                                                    

Bij wijkschouwen en uit meldingen van bewoners is het fractie opgevallen dat in Zuidwest zich het probleem voordoet dat er bij het snoeien onvoldoende afstemming is tussen groenbeheer en afvalinzameling. Onder struiken ligt regelmatig veel afval verstopt (van zwerfafval tot plastic stoelen en winkelwagens). Bij het snoeien wordt dit niet opgeruimd, maar blijft dit – nu wel duidelijk zichtbaar – lange tijd liggen.

Fractieleden Ron Derogee en Thijs Vos hebben dit tijdens de algemene introductiebijeenkomst aangekaart. Beheer heeft dit ter harte genomen en aangegeven meer aandacht te willen geven aan betere afstemming tussen groenbeheer en afvalinzameling zodat vrijkomend afval snel na het snoeien wordt opgeruimd.

Derogee en Vos hebben daarnaast ook aangedrongen op meer afstemming tussen beheer met corporaties en VvE’s, die in een stadsdeel als Zuidwest veel grond bezitten. Op dit moment beperkt ieder zich sec tot zijn eigen postzegel en zijn planningen niet op elkaar afgestemd, wat vaak duidelijk te zien is in de wijk. Partij Sleutelstad heeft dit punt eerder ook al bij de begrotingsbehandeling in de commissie Stedelijke Ontwikkeling aan de orde gesteld. Zowel de wethouder als beheer hebben aangegeven aan de orde te zullen stellen in een aanstaand overleg met corporaties.