Debat Energieregeling: Partij Sleutelstad wil tegemoetkoming grotere groep Leidenaren

© Getty Images

De commissie Werk & Middelen ging tijdens de afgelopen vergadering in debat over de lokale energieregelingen. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente de energietoeslag aan een grotere groep Leidenaren moet uitkeren. Op dit moment vallen veel Leidenaren met een laag inkomen en studenten nog altijd buiten de boot.

De gemeente Leiden heeft het afgelopen jaar maar liefst 3 miljoen euro voor de bestrijding van energiearmoede gereserveerd geld niet besteed. Bijna alle Leidenaren met een laag inkomen en hoge energiekosten kwamen door allerlei bureaucratische drempels en eisen niet in aanmerking. In totaal hebben slechts vijftien Leidenaren gebruik kunnen maken van de gemeentelijke regeling. Terwijl het college geld overhoudt, zitten arme Leidenaren in de kou. Reden voor D66 en SvL om een debat aan te vragen met de verantwoordelijk wethouder waarbij werd ingezet op verbreding van de doelgroep naar studenten en inwoners met een inkomen van 120% tot 150% van het sociaal minimum. Partij Sleutelstad steunt dit initiatief.

Helaas was er geen meerderheid voor het voorstel van D66 en SvL om de inkomensnormen te verhogen. De twee partijen hebben daarom besloten om geen motie in te dienen.

Lees ook: Leidsch Dagblad, Gemor over ’duur, slordig en oneerlijk’ gemanoeuvreer met Leidse energietoeslagen