Finale poging om Burgerinitiatief stem te geven in ontwikkeling Leiden Noord

© Chris de Waard
Het Burgerinitiatief Heel Noord, Één Tuin nodigde vorig jaar kandidaat-raadsleden uit voor een presentatie en debat over de stadsvernieuwing in Leiden Noord.
© Chris de Waard

Partij Sleutelstad zal tijdens de raadsvergadering een laatste poging doen om het Burgerinitiatief Heel Noord, Één Tuin alsnog een stem te geven in de stadsvernieuwing in Leiden Noord. Het Burgerinitiatief heeft veel interessante en constructieve ideeën om in Leiden Noord om de grote bouwopgave in Noord in te passen. Het college heeft het Burgerinitiatief echter eerst genegeerd en daarna niet serieus genomen. In plaats van een vruchtbare samenwerking, ligt daardoor een (juridische) strijd op de loer.

In de komende jaren zullen meer dan duizend woningen bijgebouwd worden in Leiden Noord. Een groeiende groep bewoners, (sport)verenigingen en andere organisaties in de wijken Groenoord, Noorderkwartier en de Kooi heeft zich daarom verenigd in het Burgerinitiatief ‘Heel Noord, Één Tuin’ om constructief mee te denken over deze ontwikkelingen.

De ideeën van het Burgerinitiatief sluiten goed aan op de ambities van de gemeente. Zo onderschrijft het Burgerinitiatief de bouwopgave. Waar de gemeente echter kiest om Noord ‘per postzegel’ te ontwikkelen en de bouwopgave op een klein gebied te concentreren, pleit het Burgerinitiatief juist voor een integraal plan waarbij de bouwopgave door multifunctioneel ruimtegebruik meer gespreid wordt. Kern van het plan is om de gehele Willem de Zwijgerlaan weg te werken in een holle dijk of tunnel en daarbovenop voorzieningen aan te leggen (zoals ook in Voorburg met de Sijtwende-tunnel).

Sportclubs aangesloten bij het Burgerinitiatief zijn bereid om hun velden te verplaatsen zodat deze extra ruimte benut kan worden voor woningen.

Lastig

Het Burgerinitiatief probeert al meer dan een jaar in contact te komen met de gemeente. Na aandringen van meerdere partijen heeft het college toegezegd in gesprek te gaan met het Burgerinitiatief over hun alternatieve plan. Bij presentatie van de concept-Gebiedsvisie in oktober bleek dit gesprek ondanks de toezegging echter nog steeds niet plaats te hebben gevonden. Pas daarna hebben er nog gesprekken plaatsgevonden, maar toen was het plan eigenlijk al in kannen en kruiken. Wezenlijke aanpassingen hebben niet meer plaatsgevonden tot (terechte) frustratie van het Burgerinitiatief.

Fractievoorzitter Thijs Vos: “De gemeente had zichzelf moeten prijzen met zo’n constructieve partner, maar in plaats van het initiatief te omarmen en samen aan een plan te werken, lijkt de gemeente het vooral lastig te hebben gevonden dat burgers en verenigingen met een alternatief voorstel kwamen.”

Voorkom juridisch getouwtrek

Het negeren van het Burgerinitiatief staat niet op zichzelf. Bij het horen van insprekers bleek dat een groot aantal belanghebbenden niet is betrokken bij de plannen. De verhoudingen tussen het stadsbestuur en de wijk zijn daardoor tot onder het vriespunt gedaald. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat verschillende stakeholders voornemens zijn een rechtszaak te starten.

Vos: “We zijn getuige van hoe een cynische tragedie zich ontvouwt. Wat een heel mooi plan had kunnen worden dreigt in een lange, bittere juridische strijd te eindigen. Dat is doodzonde. Het plan nu doordrukken is geen optie. Dat leidt zonder twijfel tot een lange, harde juridische strijd, wat veel tijd en geld gaat kosten. ”

Partij Sleutelstad wil dat het alternatieve plan een serieuze kans krijgt. Samen met de VVD dienen we daarom een amendement in: Daarmee nemen we nu geen definitieve beslissingen over de inpassing van de Willem de Zwijgerlaan en Verlengde Kooilaan, maar geven we het college de opdracht om zowel het collegevoorstel als het alternatief van het Burgerinitiatief uit te werken. De raad kan te zijner tijd dan een goed afgewogen keuze maken.

Met het amendement voorkomen we bovendien juridisch getouwtrek. Het Burgerinitiatief heeft toegezegd zich erbij neer te leggen indien blijkt dat hun alternatief niet uitvoerbaar is.