Partij Sleutelstad wil dat college compensatiedossier volkstuinen in goed overleg afrondt

De gemeente koerst af op een Oostvlietpolder vol nieuwe volkstuinen. Daarmee wil het college het langslepende compensatiedossier afronden. De huidige keuze en koers is echter in weerwil van omwonenden en een deel van de volkstuinders en gaat gepaard met grote nadelen. Partij Sleutelstad wil dat college compensatiedossier volkstuinen in goed overleg alsnog afrondt en heeft daarom met VVD en CDA een amendement ingediend dat het college de opdracht geeft om samen met omwonenden en belanghebbenden uitwerkt hoe en waar compensatie van de volkstuinen plaats kan vinden. Het liefst houdt PS de Oostvlietpolder publiek groen dat toegankelijk is voor iedereen.

In het raadsvoorstel is voorgenomen om het langslepende compensatiedossier af te sluiten door het aanleggen van 2 ha nieuwe volkstuinen in de Oostvlietpolder. De keuze voor de Oostvlietpolder laat om verschillende redenen echter te wensen over: er is nu geen draagvlak onder omwonenden, het gaat ten koste van het unieke slagenlandschap en van schaarse, dure Leidse grond, het dreigt de verkeersproblemen op de Vlietweg verder te vergroten en het merendeel van de volkstuinen zou hierdoor aan de zuidoostkant van de stad worden geconcentreerd. Dat laatste staat op gespannen voet met de gewenste bereikbaarheid (en daarmee toegankelijkheid) van volkstuinen en het uitgangspunt dat gebruikers de tuinen bezoeken door middel van duurzaam langzaam verkeer. Indieners houden de Oostvlietpolder liever in stand als publiek groen, toegankelijk voor iedereen.

Naast de omwonenden hebben ook de Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder en een deel van de volkstuinders, waaronder één van de tuinverenigingen, zich uitgesproken tegen compensatie in de Oostvlietpolder. Ook de Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA) is om eigen moverende redenen niet geheel gelukkig met de keuze om de compensatie enkel en alleen in de Oostvlietpolder te concentreren.

Vanuit uiteenlopende zijdes zijn alternatieve en/of aanvullende opties in het compensatie-dossier voorgesteld. Met dit amendement wordt het college daarom opgedragen om in samenspraak met belanghebbenden (LBA, volkstuinverenigingen, etc.) en omwonenden een plan uit te werken waar en hoe gecompenseerd kan worden. Daarbij zou ook naar creatieve oplossingen, zoals het toevoegen van delen van parkeerplaatsen aan bestaande volkstuincomplexen en een efficiëntere verdeling van de huidige volkstuincomplexen en/of door een groter deel van de compensatie in te vullen met meer ruimte voor buurtmoestuinen in alle wijken, gekeken moeten worden.

Update 9 april: Hoewel een ruime minderheid voor het voorstel stemde, schaarden de collegepartijen en de SP zich helaas achter het collegevoorstel. Het voorstel werd daardoor uiteindelijk verworpen met 23 tegen 15 stemmen