Partij Sleutelstad e.a. zetten problemen jeugdzorg op de agenda

Jongeren die behoefte hebben aan geestelijke gezondheidszorg staan soms tot wel een jaar op een wachtlijst. Jeugdzorgaanbieders die in februari al cliëntenstops hebben bereikt als gevolg van budgetplafonds. Een jaarlijks tekort van één miljoen euro door stijgende koste. Het is een greep uit de problemen die spelen in de jeugdzorg. Op initiatief van Partij Sleutelstad, GroenLinks, PvdA en SP heeft de commissie Onderwijs & Samenleving zich op 23 maart 2021 gebogen over de jeugdhulp.

In 2015 is de jeugdzorg naar gemeentes gedecentraliseerd. Onder het mom van efficiëntie en “dichter bij de mensen” is gepaard daaraan flink gekort op het budget voor de jeugdhulp. Een verkapte bezuiniging door het rijk, (noodgedwongen) uitgevoerd door gemeentes. Enorme wachtlijsten en schrijnende situaties waren het gevolg. Tegelijkertijd kampen gemeentes door stijgende kosten nog altijd met enorme budgetoverschrijdingen. Voor alle Nederlandse gemeentes gezamenlijk gaat het om 1,5 tot 1,7 miljard. Extra geld naar de jeugdzorg werd onlangs nog geblokkeerd door het landelijke kabinet, naar verluid door CDA-minister Wopke Hoekstra en de VVD.

Recent heeft wethouder Marleen Damen de raad geïnformeerd over de financiële prognoses voor de Leidse jeugdzorg: In Leiden is de jeugdhulp ondergebracht bij het gemeentelijke samenwerkingsverband Holland Rijnland dat een tekort heeft van 5 miljoen euro, waarvan 1 miljoen voor Leiden. Er zijn bijsturingen en maatregelen voorgenomen die bij Partij Sleutelstad zorgen wekken, zo wordt de maximale bestedingsruimte van nieuwe aanbieders op nul gesteld en wordt nagedacht over nadere inkadering van de inzet van het Persoonsgebonden Budget (PGB): ouders/voogden kunnen via de PGB ook jeugdhulp inkopen, maar dat lijkt contractueel uitgesloten te worden bij aanbieders die een contract hebben met de gemeente. Dat perkt de vrije zorgkeuze in.

Aan de breed aangenomen motie van GL, PvdA, SP, CU en PS om wachtlijsten in de specialistische GGZ weg te werken via creatieve oplossingen is bovendien geen concrete uitvoering gegeven; er is enkel een taskforce ingesteld.

Gezamenlijk met GroenLinks, PvdA en SP heeft Partij Sleutelstad daarom de problemen in de jeugdzorg aan de orde gesteld in de afgelopen vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving (OS). In het debat is door alle partijen (wederom) hun zorgen over de lange wachtlijsten en de gevolgen voor kwetsbare jongeren uitgesproken. Partij Sleutelstad heeft aangedragen dat bij (kleinere) zorgaanbieders die het budgetplafond hebben bereikt of überhaupt geen contract hebben met de gemeente, regelmatig nog wel ruimte voor het bieden van jeugdhulp is. Dat kan nu vanuit het persoonsgebonden budget gefinancierd worden en zou daarom niet ingeperkt moeten worden.