Partij Sleutelstad stemt in met nieuw armoedebeleid na meerdere successen

Partij Sleutelstad heeft ingestemd met het nieuwe armoedebeleid. Hoewel het nog niet het armoedebeleid van Partij Sleutelstad is (dan zouden de bezuinigingen op zorg en ondersteuning teruggedraaid worden), is het een flinke verbetering ten opzichte van het vorige armoedebeleid. Des te meer nadat voorstellen om tandartsarmoede tegen te gaan, voor meer geld voor de voedselbank en een pilot voor een basisinkomen voor dakloze jongeren werden aangenomen.

Raadslid Eli de Graaf: “Het is misschien niet direct zichtbaar, maar veel inwoners van onze stad kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen. Bij het einde van de maand hebben ze niets meer over. Er zijn Leidenaren die bij winterse dagen hun verwarming niet durven aan te zetten uit vrees voor de eindafrekening. Kinderen die met een lege broodtrommel naar school gaan.”

Door de bizarre huren, de hoge energierekening, de steeds duurder wordende boodschappen en zware belastingverhogingen leven steeds meer Leidenaren in armoede. Naast Leidenaren met een laag inkomen, geldt dat in toenemende mate ook voor middeninkomens.

Daar mag de gemeente zich niet bij neerleggen. De gemeente moet een ruimhartig armoedebeleid hanteren voor wie dat nodig heeft.

Stap vooruit

Om die reden waren wij tegen de bezuinigingen die in het vorige college zijn doorgevoerd (en door het huidige college gehandhaafd blijven). Nog altijd betreuren wij de bezuinigingen op de collectieve zorgverzekering en op de steun voor chronisch zoeken en de afschaffing van de declaratieregeling. Minima zijn er daardoor honderden euro’s op achteruit zijn gegaan.

Amendementen om deze bezuinigingen terug te draaien werden bij de begroting echter weggestemd door GroenLinks, D66, PvdA en CDA.

De Graaf: “Het zou ons een lief ding waard zijn als we dit zouden kunnen terugdraaien, maar er is geen meerderheid voor… We hadden meer gewild, maar het nieuwe armoedebeleid is een goede stap vooruit. Zo zijn we blij dat de inkomensgrenzen worden verhoogd zodat meer mensen in aanmerking komen voor ondersteuning. En met de aandacht voor energiearmoede.”

Voorstellen aangenomen

Partij Sleutelstad was mede indiener van verschillende voorstellen. De drie belangrijkste daarvan werden aangenomen: