Raadsbrede rondvraag over vuurwerkoverlast

© Wikimedia (licentie: CC BY-SA 4.0)

In bijna alle Leidse wijken wordt al weken aan de lopende band vuurwerk afgestoken. Hoewel het illegaal buiten oud en nieuw afsteken van vuurwerk van alle jaren is, lijkt het dit jaar eerder te zijn begonnen en vaker voor te komen. Gezamenlijk met VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, PvdD, CU en SP heeft Partij Sleutelstad in de afgelopen commissievergadering Leefbaarheid & Bereikbaarheid (16 december 2021) een rondvraag gesteld over vuurwerkoverlast in Leiden.

Al weken wordt in meerdere wijken in Leiden vrijwel iedere avond vuurwerk afgestoken. Dit gebeurt aan de lopende band en kennelijk ongestraft, terwijl vuurwerk afsteken buiten Oud en Nieuw (en dit jaar ook tijdens Oud en Nieuw) illegaal is.

De indieners van deze rondvraag ervaren het zelf. Het lijkt veel eerder te zijn begonnen dan vorig jaar en het lijkt er ook op dat er dit jaar in de aanloop naar de feestdagen meer bewoners overlast van ervaren. Afgelopen weekend ging de VVD nog canvassen in de Stevenshof en kwam dit onderwerp vaak terug als ergernis of zorg. Naast het feit dat Leidenaars – en ook hun huisdieren – niet graag iedere avond opgeschrikt worden door harde knallen, kennen we ook voorbeelden van regelrecht vandalisme met vuurwerk in afvalcontainers of laatst nog een soort vuurwerkbom onder een auto in het Noorderkwartier waarbij flinke schade ontstond en ook een ruit aan diggelen ging. Wij willen graag dat er meer gehandhaafd wordt op deze vuurwerkoverlast.

De fracties van VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, PvdD, CU, SP en PS hebben de volgende vragen aan de burgemeester:

  1. Herkent de burgemeester het geschetste beeld?
  2. Nemen de klachten over vuurwerkoverlast en vandalisme met vuurwerk toe?
  3. Hoe loopt de bestrijding van vuurwerkhandel en -overlast door het vuurwerkteam van de politie?
  4. Is er sprake van extra inzet of surveillance in wijken waar veel knallen worden gehoord?
  5. Bent u bereid om ook handhavers in te zetten op het handhaven van deze vuurwerkoverlast?

Tom Leest (VVD)

Emma van Bree (GroenLinks)

Francien Zeggelt (D66)

Abdelhaq Jermoumi (PvdA)

Roeland Storm (CDA)

Martine van Schaik (PvdD)

Albert Brink (CU)

Antoine Theeuwen (SP)

Thijs Vos (Partij Sleutelstad)