Partij Sleutelstad: “Elk kind dat thuis zit is een crisis: Waarborg dat elk kind in Leiden toegang krijgt tot passend onderwijs”

Partij Sleutelstad en de SP dienen vanavond samen een voorstel in om te waarborgen dat ieder kind in Leiden toegang krijgt tot passend onderwijs. Daarmee krijgen de 419 kinderen die nu in Holland Rijnland thuis zitten, bij wie vaak de nodige ondersteuning wordt ontzegd door budgetplafonds, eindelijk weer perspectief.

De regio Holland Rijnland scoort slecht als het aankomt op het aantal kinderen en jongeren dat thuiszit in plaats van op school. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal thuiszittende jongeren in onze regio verdubbeld. Deze kwetsbare groep kinderen is erg gebaat bij een op maat gemaakt programma waarbij onderwijs met zorg wordt gecombineerd, maar  in de praktijk lopen zij vaak aan tegen wachtlijsten. De wachtlijsten zijn  meestal het gevolg zijn van door de gemeente ingestelde budgetplafonds.

Gemeentes dienen uitzonderingen te maken op budgetplafonds als dit er toe leidt dat kinderen anders de nodige zorg niet krijgen. Blijkens het jaarverslag van Bureau Leerplicht worden kwetsbare kinderen in Leiden nog altijd de voor hun  noodzakelijke zorg ontzegd. “Een groot probleem”, zo licht Partij Sleutelstad duo-raadslid Famke Güler toe: “Deze groep thuiszitters kampt vaak met problemen als angsten, depressie, anorexia of autisme. Het ontzeggen van passend onderwijs brengt de ontwikkeling van deze kinderen in gevaar.”

Güler wijst er op dat in 2019 de voltalige gemeenteraad zich in een brief heeft uitgesproken tegen het thuiszitten van kinderen en dat het college daarna heeft toegezegd dat de ontwikkeling van kinderen nooit in gevaar mag komen. Daarom zouden er uitzonderingen op budgetplafonds worden gemaakt. Dit laatste wordt ook door de rijksoverheid voorgeschreven.

Tijdens de bespreking heeft wethouder Damen aangegeven dat er alleen uitzonderingen worden gemaakt als de veiligheid in het geding is. Güler vindt dit onbestaanbaar: “Moet het eerst fout gaan voordat kwetsbare kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben? Dit staat haaks op wat we eerder als gemeenteraad hebben uitgesproken. Wij nemen er geen genoegen mee dat kwetsbare thuiszitters op een wachtlijst belanden omdat de gemeente een budgetplafond heeft ingesteld. Elk kind dat thuis zit is een crisis.”

Vanavond dient Partij Sleutelstad een voorstel in  waarmee wordt beoogd dat bij alle kinderen die thuis zitten een uitzondering kan en moet worden gemaakt. Het voorstel wordt mede ingediend door de SP.

Lees hier de motie van Partij Sleutelstad; “Passend onderwijs voor elk kind”.