Raadslid De Graaf: “Herstel collectieve zorgverzekering in ere”

De bezuiniging op de collectieve zorgverzekering moet worden teruggedraaid. Nog meer dan andere groepen zijn minima met zorgkosten door de inflatie en de bizarre energieprijzen enorm in de verdrukking gekomen. Raadslid Eli de Graaf heeft bij de begroting namens Partij Sleutelstad en de SP een amendement ingediend om de gemeentelijke bijdrage weer te herstellen.

De gemeente Leiden kende altijd een gemeentelijke bijdrage aan de Collectieve Zorgverzekering Minima. In 2019 is de gemeentelijke bijdrage echter met 45% verlaagd. Dit heeft voor de gemeente een besparing van €945.000,- opgeleverd, maar betekent voor Leidenaren met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat zij gemiddeld 15 euro per maand meer kwijt zijn aan hun zorgpremie. In totaal gaat het om zo’n 180 euro per jaar.

De bezuiniging was in 2019 al pijnlijk, maar door de inflatie en enorm gestegen energieprijzen is de bestaanszekerheid van minima alleen maar meer in de verdrukking gekomen. Indieners wijzen er daarbij op dat zorgkosten een noodzakelijke uitgave zijn en geen luxe waarop bespaard kan worden. Vanwege hun zorgvraag hebben zij regelmatig ook een hoger energieverbruik.

Het voorstel wordt gedekt door de structurele subsidie aan het Bio Science Park en het Gebiedsmanagement Bio Science Park af te bouwen. Gezamenlijk gaat er naar deze twee posten structureel €965.000,-. Het Bio Science Park is een belangrijk onderdeel van de Leidse economie, maar kan juist door haar veerkracht en succes best met een tandje minder overheidssubsidie. Wat Partij Sleutelstad en SP betreft kan dit geld beter aangewend worden om een groep Leidenaren die het echt nodig hebben tegemoet te komen.

Partij Sleutelstad, SP en Partij voor de Dieren stemden voor amendement. De andere partijen waren tegen.