Maarten Kersten neemt afscheid van de gemeenteraad

Oud-fractievoorzitter en raadslid Maarten Kersten heeft deze week afscheid genomen van de gemeenteraad. Wegens gezondheidsredenen treedt hij met pijn in het hart terug als raadslid. Maarten heeft zich de afgelopen jaren ontzettend hard ingezet voor de stad, haar inwoners en onze partij. In 2018 loodste hij als lijsttrekker de partij met twee zetels de gemeenteraad in. Partij Sleutelstad is Maarten ontzettend dankbaar voor al zijn werk en inzet. Uit dank en waardering heeft de ledenvergadering hem daarom tot erelid van de partij benoemd. Maarten blijft als adviseur bij de partij en fractie betrokken.

Maarten sloot zich al in 2013 aan bij Partij Sleutelstad. Tussen 2014 en 2021 was hij partijleider. Bij de afgelopen verkiezingen stond Maarten als nummer twee op de kandidatenlijst. Hij was voornemens om zich nog een raadstermijn in te zetten voor de stad, maar zag zich in juni genoodzaakt om tijdelijk terug te treden wegens de ingrijpende medische behandelingen die hij moest ondergaan. Deze maand heeft Maarten besloten definitief te stoppen. Hoewel het inmiddels beter met hem gaat heeft Maarten de conclusie moeten trekken dat het door zijn ziekte niet mogelijk is om het raadslidmaatschap naar behoren te vervullen. In zijn ontslagbrief licht hij zijn keuze toe.

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad afscheid genomen van Maarten. Burgemeester Henri Lenferink sprak daarbij warme woorden over de enorme inzet van Maarten als raadslid en zijn hartelijke karakter. In de gemeenteraad heeft Maarten zich keihard ingezet voor het vergroten van burgerzeggenschap en voor de belangen van de Leidse inwoners. Naast participatie en zeggenschap maakte Maarten zich hard voor sociale rechtvaardigheid, de Leidse markt, het lot van de voormalige voetbalvereniging GHC, de opvang van ongedocumenteerden, motorlawaai, en nog veel meer. De inzet van Maarten was ongekend. Hij stond dag en nacht klaar voor Leidenaren en werkte keihard. De burgemeester memoreerde dat Maarten de afgelopen periode recordhouder moties, amendementen, schriftelijke vragen en discussiepunten was. Deze week blikten ook het Leids Nieuwsblad en het Leidsch Dagblad terug op het raadslidmaatschap van Maarten.

Partij Sleutelstad is ontzettend dankbaar voor de enorme inzet van Maarten. Tijdens de algemene ledenvergadering van vanavond is Maarten daarom tot erelid van de vereniging benoemd. Maarten blijft binnen Partij Sleutelstad actief als adviseur.

Eli de Graaf volgt Maarten op als raadslid.

Interview met Maarten bij Radio Sleutelstad over zijn afscheid

Toespraak van burgemeester Henri Lenferink bij afscheid Maarten Kersten