Rondvraag: Administratieve fouten bij WOZ-taxaties

Partij Sleutelstad heeft meerdere signalen ontvangen dat er administratieve fouten hebben plaatsgevonden bij de waardebepaling van woningen (WOZ-taxatie). Fractievoorzitter Thijs Vos heeft daarom tijdens de commissie Werk en Middelen een rondvraag gesteld aan de wethouder.

Eerder deze maand ontvingen Leidenaren weer de gecombineerde aanslag voor de lokale heffingen. Daarbij kregen Leidenaren met een eigen woning of bedrijfspand ook bericht over de waarde van hun woning, die immers de grondslag vormt voor de OZB. Voor veel Leidenaren even schrikken.

Partij Sleutelstad ontvangt signalen dat er dit jaar administratieve fouten hebben voorgedaan: Bij meerdere woningeigenaren in postcodegebied 2313 was de op de aanslag vermelde WOZ-waarde meer dan honderdduizend euro hoger dan die in mijnBSGR geregistreerd staat. Voor de goede orde: de waardepeildatum op de aanslag was dezelfde als in mijnBSGR.

  1. Is het college bekend met deze fouten?
    1. Zo ja, op welke schaal hebben deze administratieve fouten plaatsgevonden?
    2. Zo nee, is het college bereid om na te gaan bij hoeveel Leidenaren dit probleem heeft voorgedaan?
  2. Hoe kan het dat er op de gecombineerde aanslag een andere WOZ-waarde staat vermeld dan op mijnBSGR?
  3. Wat gaat het college doen om dit probleem op te lossen? En om te voorkomen dat dit zich vaker voordoet?

Het college heeft aangegeven deze signalen niet te kennen en bovenstaande vragen daarom niet te kunnen beantwoorden.