Partij Sleutelstad stemt tegen wijziging Parkeerverordening

Partij Sleutelstad heeft vorige week tegen de wijziging van de Parkeerverordening gestemd. Niet alleen wordt het met het ingezette beleid steeds duurder en lastiger, maar steeds vaker zelfs onmogelijk om je auto kwijt te kunnen. Door de coalitiepartijen werd geen ruimte geboden om schrijnende gevallen tegemoet te komen.

De aanpassing van de parkeerverordening vond plaats in het kader van de uitbreiding van betaald parkeren naar de Hoge Mors, Fortuynwijk, Boshuizen, Meerburg en de Oostvlietpolder. Daarnaast wordt er een vergunningsplafond in de Binnenstad ingesteld. Partij Sleutelstad heeft eerder tegen de uitbreiding van betaald parkeren gestemd. Wij vinden dat uitbreiding alleen kan als een buurt daar zelf mee heeft ingestemd. 

Vooral voor parkeeraangelegenheden bij bouwprojecten in de buitenwijken kan dit grote gevolgen hebben. Leiden hanteert nu al de laagste parkeernorm van heel Nederland, maar ontwikkelaars kunnen bij sloop-nieuwbouw ook nog eens plaatsen in de openbare ruimte hiervan aftrekken (‘salderen’). Tijdens een technische briefing is een doorrekening gepresenteerd waaruit blijkt dat dit er toe kan leiden dat er per tien huishoudens slechts één parkeerplaats op eigen terrein wordt gerealiseerd. Doordat nieuwbouw-bewoners uitgesloten zijn van een parkeervergunning, kan dit voor hun tot grote problemen leiden.

Partij Sleutelstad heeft er tijdens het raadsdebat op gewezen dat de auto voor veel Leidenaren geen luxe is, maar een belangrijk vervoersmiddel om naar hun werk, familie en vrienden te gaan en voor andere dagelijkse en praktische zaken.

Fractievoorzitter Thijs Vos: “Het zijn juist mensen die de auto het hardst nodig hebben die het slachtoffer worden van de huidige beleidskeuzes. Ouderen, hardwerkende Leidenaren zoals de loodgieter, lage en middeninkomens.”

Partij Sleutelstad en de VVD hebben verschillende voorstellen ingediend om schrijnende gevallen te voorkomen, om een redelijk aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten te waarborgen, om het dubbeltjestarief te handhaven in de buitenwijken en om het beleid na twee jaar te evalueren. Alleen dat laatste voorstel werd aangenomen.   

Moties en amendementen (mede) van Partij Sleutelstad