Rondvraag: Gevolgen Europese aanbestedingsregels voor Leids standplaatshouders

Ook voor kiosken hebben de Europese aanbestedingsregels gevolgen. (© Marcel Mioch)

In Utrecht verliezen de eigenaren van bloemenstallen, viskramen en ijskarren die al jaren of decennia op dezelfde plek staan door Europese aanbestedingsregels opeens hun vergunning. Volgens De Volkskrant krijgen alle gemeentes hiermee te maken. Ons duo-raadslid Marcel Mioch heeft daarom vragen gesteld aan wethouder Spijker over wat dit betekent voor Leidse ondernemers en familiebedrijven.

De rondvraag werd op 13 april gesteld in de commissie Werk en Middelen:

Afgelopen dinsdag verscheen in De Volkskrant een artikel met de kop “De Strijd om de Standplaats”. Als gevolg van nieuwe Europese aanbestedingsregels mogen standplaatsen alleen nog maar voor een beperkte periode worden afgegeven en na afloop niet automatisch meer worden verlengd. Het gevolg is dat eigenaren van bloemenstallen, viskramen en ijskarren die al decennia op dezelfde plaats staan hun vergunning verliezen of dreigen te verliezen

Het artikel beschrijft specifiek de situatie in de stad Utrecht, maar volgens De Volkskrant krijgen alle Nederlandse gemeentes hier mee te maken.

Partij Sleutelstad heeft daarom de volgende vragen:

  1. Wat betekent deze Europese regelgeving voor (Leidse) ondernemers en familiebedrijven? Zijn er ook in onze stand standplaatshouders die hun vergunning dreigen te verliezen?
  2. Is de wethouder het met Partij Sleutelstad eens dat standsplaatshouders die al jarenlang vast onderdeel zijn van het Leidse straatbeeld tot het cultureel erfgoed van de stad behoren?
  3. Worden er door de gemeente acties ondernomen om de gevolgen voor ondernemers te beperken? Zo ja, welke?

De wethouder erkende in haar beantwoording dat dit ook in Leiden gaat spelen. Hoewel het op dit moment nog niet aan de orde is, zal de gemeente er niet aan ontkomen om op termijn de regels rond standplaatsvergunningen aan te passen omdat het om Europese regelgeving gaat. Daarbij heeft de wethouder toegezegd dat de inzet van het college is dat de duur van de vergunning lang genoeg blijft voor ondernemers om hun investering terug te verdienen.