Oproep Partij Sleutelstad aan Vertrouwenscommissie: Stel de profielschets samen met de stad op

De profielschets voor de nieuwe burgemeester dient in nauwe samenspraak met de stad opgesteld te worden. Die oproep heeft Partij Sleutelstad vanochtend gedaan richting de vertrouwenscommissie.

Partij Sleutelstad is voorstander van een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester. Zolang dat niet mogelijk is, zou ten minste de profielschets in een interactief proces met de stad opgesteld dienen te worden. Wat ons betreft kan dat in de vorm van een enquête op Doe Mee Leiden of een burgerconsultatie waarin Leidenaren gevraagd wordt naar de gewenste eigenschappen en capaciteiten van de burgemeester. Daarnaast dient individuele en collectieve input van maatschappelijke organisaties (denk aan wijk-, ondernemers en studentenverenigingen) en werkconferenties opgehaald te worden. Ten slotte zouden varianten van de concept-profielschets aan de Leidenaar voorgelegd moeten worden

In de zienswijze gaan we verder in op de te betrachten transparantie, het tijdspad, de betrokkenheid van het college bij de procedure en de waarnemend burgemeester. Onze zienswijze is hier te raadplegen.