Schriftelijke vragen over participatie Rivierenbuurt

© Wijkvereniging Meerburg

De inspraak van huurders bij de sloop-nieuwbouw in de Rivierenbuurt (Meerburg) laat zeer te wensen over. Nadat er eerst nauwelijks iets met hun (woon)wensen rekening is gehouden krijgen zij nu slechts twee weken de tijd om op de concept-gebiedsvisie te reageren. Partij Sleutelstad wil dat hun inspraak alsnog serieus wordt genomen en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

De Rivierenbuurt gaat komende jaren flink op de schop: De twaalf verouderde flats worden gesloopt en er komen zo’n 450 à 500 nieuwe, energiezuinige woningen voor terug. Tegelijkertijd wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. Door de gemeente wordt op dit moment gewerkt aan de Gebiedsvisie waarin de plannen voor de Rivierenbuurt worden vastgelegd. In de voorbereiding van deze Gebiedsvisie heeft een uitgebreid en actief participatietraject plaatsgevonden. Dat heeft geresulteerd in meer dan honderden reacties die geland zijn in de 36 aanbevelingen die in de concept-Gebiedsvisie beschreven worden.

Met de input over de openbare ruimte is veel gedaan en overgenomen. Dat verdient complimenten. Anders ligt dat op het vlak van wonen en woonklimaat. De gemeente geeft zichzelf weliswaar zes groene vinkjes bij dit thema, maar vijf van die zes punten zijn rechtstreeks aan het beleidsakkoord ontleend, terwijl huurders juist heel veel zorgen en suggesties hebben ingebracht op de inrichting en vorm van de bouwblokken, gemeenschappelijke galerijen i.p.v. balkons. bergingen, akoestiek, bezonning en privacy. Zie bijvoorbeeld de vele reacties van huurders op Doe Mee Leiden. Deze zaken worden nauwelijks tot niet geadresseerd in de (concept-)Gebiedsvisie.

Bezin eer ge begint

Georganiseerde en individuele bewoners hebben bovendien wel heel erg weinig tijd gekregen om te reageren op de concept-gebiedsvisie: slechts twee weken en dat in een vakantieperiode.

De inspraak van huurders moet alsnog serieus genomen worden. Daarom heeft Partij Sleutelstad schriftelijke vragen aan het college gesteld. We willen dat de gemeente de inspraaktermijn verlengd en opnieuw gekeken wordt of wensen van huurders op het vlak van wonen en woonklimaat beter verwerkt kunnen worden. De huurders van de Rivierenbuurt verdienen dat.