Verdachte stilte rond Leids bouwproject Vondelkwartier: Partij Sleutelstad stelt raadsvragen

Het gebied rondom de Vondellaan in de Lage Mors staat op het punt ingrijpend te veranderen. Komende jaren worden er honderden nieuwe woningen toegevoegd in dit gebied. De ontwikkelingen lopen echter verre van soepel: de woontorens Vondel en de Zwaan lopen een jaar achter op schema, het aandeel betaalbare woningen is naar beneden gesteld en op de achtergrond lijkt een juridische strijd te worden gevoerd tussen grondeigenaren, projectontwikkelaars en de gemeente. Toch heeft de gemeente al sinds december 2020 niets meer over de plannen in het Vondelkwartier vernomen. Partij Sleutelstad heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

In december 2020 stemde de gemeenteraad van Leiden in met de plannen voor het Vondelkwartier, waarbij de focus ligt op het toevoegen van zowel woningen als werkruimtes aan dit gebied. Sinds die goedkeuring is de gemeenteraad echter niet meer geïnformeerd over de voortgang van de bouwplannen. Raadslid Thijs Vos heeft schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van de bouwplannen in het Vondelkwartier.

Vos: “Partij Sleutelstad bereiken signalen dat het proces moeizaam en stroef verloopt – zowel bij de participatie van bewoners als tussen de gemeente en ontwikkelende partijen onderling – en dat er sprake is van postzegel-planologie in plaats van integrale ontwikkeling van een nieuwe wijk.”

Vertraging

Het Vondelkwartier is opgedeeld in zes bouwvlakken. Het hoogbouwproject “Vondel en de Zwaan” -ontwikkeld door ontwikkelaar FSD – bestrekt twee van deze bouwvlakken. Volgens de website van dit project had het bestemmingsplan van Vondel en de Zwaan al begin dit jaar vastgesteld moeten worden. Zodat er op dit moment een onherroepelijke omgevingsvergunning zou liggen en er gestart zou kunnen worden met de bouw. Inmiddels houdt de gemeente oktober 2023 aan als start van de bestemmingsplanprocedure. Praktisch betekent dit dat dit project een jaar achterloopt op de planning.

Partij Sleutelstad wil de redenen weten van deze vertraging

Artist impression van Vondel en de Zwaan (© FSD)
Artist impression van Vondel en de Zwaan (© FSD)

Juridische strijd

De bouw van Vondel en de Zwaan vindt plaats op de locatie van het huidige Motorhuis. Deze gronden zijn eigendom van Stichting Administratiekantoor De Vijf Beuken. De gemeente en grondeigenaren, waaronder de stichting, zijn al enkele jaren in gesprek over een grondruil die woningbouw op deze locatie evenals de herinrichting van de Plesmanlaan tot tracédeel van de Leidse Ring Noord mogelijk moet maken.

Partij Sleutelstad beschikt over het verweerschrift van de gemeente Leiden tegen het beroep dat bij de Raad van State tegen het Bestemmingsplan Leidse Ring Noord – Plesmanlaan is ingesteld. Tot onze verbazing lazen we daarin dat niet alleen een bewoner van de Lage Mors, maar ook de eigenaar van de Motorhuis-gronden een juridische procedure heeft gestart tegen de gemeente Leiden. Tussen de regels door valt te lezen dat dit beroep vooral gaat om het bedrag dat de stichting zou krijgen.

Minder betaalbare woningen?

Bij de Gebiedsvisie heeft de gemeenteraad voor wat betreft het woningbouwprogramma het kader meegegeven dat er 30% sociaal, 60% middensegment en 10% vrije sector toegevoegd wordt in het Vondelkwartier.  In een document  van ontwikkelaar Fransje Sprunken Development (FSD) valt echter te lezen dat er vanuit de gemeente (afdeling wonen) verzocht is om het percentage middensegment te verlagen van 60% naar 35% en het percentage vrije sector (lees: dure segment) te verhogen van 10% naar 30%.

Vos wil uitleg van het college over hoe dit zit: “Bij de Watergeuskade hebben we gezien hoe ingewikkeld het is om nog iets te wijzigen als de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in beeld komt. De raad zou daarom op tijd geïnformeerd moeten worden over wijzigingen van kaders, óók als daar een goede onderbouwing voor is.”

Partij Sleutelstad wil ook weten of de woningcorporaties aan tafel zitten bij de planvorming van dit project. Het is voor ons belangrijk dat sociale huurwoningen naar corporaties gaan. Bij een ander bouwplan van FSD – de Watergeuskade – is dit misgegaan. Doordat corporaties niet in een tijdig stadium betrokken zijn bij de planvorming, gingen alle sociale huurwoningen naar particulieren. Dat betekent dat deze huurwoningen na 20 jaar voor de hoofdprijs in de vrije sector mogen worden verhuurd.

Verplaatsen woontoren

Een ander punt van zorg gaat over de verplaatsing van de 70 meter hoge woontoren richting de Lage Mors. In de Gebiedsvisie was deze toren nog aan de oostkant van bouwvlak 1 ingetekend. Voor bewoners van de Lage Mors is deze enorme toren terecht een belangrijke steen des aanstoots. Wij hebben vernomen dat de gemeente en/of ontwikkelaar de toren juist meer richting de Lage Mors wil plaatsen dan aanvankelijk was voorgenomen. Ook hierover willen we opheldering van het college.