SP en Partij Sleutelstad: Ook actie voor ondernemers in de wijken

© Marcel Mioch

De gemeenteraad heeft een motie van de SP en Partij Sleutelstad aangenomen om ook met een actieplan voor de ondernemers in de wijken en wijkwinkelcentra te komen. In het begin dit jaar door het college aangekondigde actieplan ‘Impuls Lokale Economie’ ging echter nagenoeg alle aandacht uit naar de Binnenstad-economie.

Duo-raadslid Marcel Mioch: “Partij Sleutelstad vindt dat de ondernemers in de buitenwijken dezelfde rechten en ondersteuning moeten hebben als de Binnenstad-ondernemers”. Mioch – zelf woonachtig in Zuidwest – wees daarbij op het belang van winkels voor de leefbaarheid en sociale cohesie van de buitenwijken.

Het voorstel werd unaniem aangenomen. Het gaat vooralsnog om een politieke uitspraak van de gemeenteraad. Bij de begroting zal gezocht worden naar financiële middelen om een actieplan voor de wijk-economie uit te kunnen voeren.