Acht coalitie- en oppositiepartijen stellen vragen over de ontluisterende uitvoering van amendementen en moties over de Warmtepijp

Partij Sleutelstad heeft samen zeven andere partijen (D66, CDA, PvdD, SP, VVD, ChristenUnie, SvL) schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de stand van zaken rond de warmtepijp. De wijkvereniging Houtkwartier en het burgerinitiatief TegenGas Merenwijk hebben er op gewezen dat door de raad aangenomen moties en amendementen niet worden uitgevoerd. Samen met de andere partijen willen we hier opheldering over.

In een open brief wijzen Tegengas en Houtkwartier er op dat het college met oogkleppen op doordendert naar een collectief warmtenet dat gevoed wordt met fossiele restwarmte uit Rotterdam, terwijl de raad er juist op had gewezen dat er meerdere scenario’s uitgewerkt zouden moeten worden. Volgens de beide organisaties is de aanbesteding van een nieuw stadsverwarmingsproject reeds geïnitieerd, wordt er al aan uitvoeringsplannen gewerkt waarvoor twee wijken zijn geselecteerd en heeft het college de ondertekening van een convenant over de warmtepijp bijgewoond.

Tegelijkertijd blijkt nergens uit dat er naar andere scenario’s dan de warmtepijp wordt gekeken. In de media heeft wethouder Yvonne van Delft zelfs juist laten weten dat de gemeente het geen probleem vindt dat maar heel weinig huishoudens voor individuele oplossing zoals een warmtepomp.

Het lijkt er daarmee sterk op dat het college zich nog steeds richt op hoge- en middentemperatuurwarmte uit de Rotterdamse haven via de Warmtepijp.

Samen met zeven andere partijen zijn we daarom in de pen geklommen en hebben we opheldering gevraagd over deze uitspraken en de uitvoering van de aangenomen moties en amendementen. We willen daarnaast een reactie van het college over de conclusie van de commissie MER dat er geen integrale systeembenadering heeft plaatsgevonden over de warmtepijp en dat er twee gas-bijstookcentrale en gas-back-upcentrales nodig zijn voor piekmomenten en als achtervang bij storingen.