Voltallige gemeenteraad in de bres voor kinderhartcentrum LUMC

Burgemeester, wethouders en de tien politieke partijen in de gemeenteraad hebben zich eensgezind en krachtig uitgesproken tegen de plannen van de rijksoverheid om de gehele kinderhartzorg te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Dit zou het einde vormen van het kinderhartcentrum (CAHAL) en kinder-IC van het LUMC. Vorige week hebben de tien fractievoorzitter een indringende brief aan de minister gestuurd. Daarnaast zal 22 december namens alle fracties in de gemeenteraad een motie VOD over dit onderwerp worden ingediend.

“Het besluit om de kinderhartzorg te concentreren in Utrecht en Rotterdam is desastreus voor zowel de jonge patiënten met aangeboren hartaandoeningen als voor Leiden,” bracht duo-raadslid Patty Verkuylen in de commissie Onderwijs en Samenleving naar voren: “Het betekent het einde van het Leidse kinderhartcentrum en van de kinder-Intensive Care van het LUMC.”

Het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) vormt het grootste expertisecentrum voor de diagnose en behandeling van aangeboren hartafwijkingen. Alleen al in Leiden vindt bijna een derde van alle kinderhartzorg in Nederland plaats. Het herbergt bovendien een aantal bijzondere specialisaties. Zo is het CAHAL samen met Wenen de enige plaats in heel Europa waar behandelingen bij ongeboren kinderen kunnen worden uitgevoerd.

Het voorgenomen besluit van de rijksoverheid tot concentratie in twee plaatsen in Nederland (Rotterdam en Utrecht) zet daarmee de continuïteit van de kinderhartzorg op het spel. Dat is ook de conclusie van een uitgebreid advies van de Nederlandse Zorgautoriteit, die eerder deze maand de minister sterk afraadde om de voorgenomen concentratie uit te voeren.

De gevolgen zouden zich niet beperken tot alleen de kindercardiologie. Doordat zo’n drie kwart van de kinder-Intensive Care van het LUMC berust op jonge hartpatiënten zou deze bij het concentratiebesluit ook verdwijnen. De gevolgen voor de zorg en de medische wetenschap in Leiden, maar ook de lokale economie zouden enorm zijn. Het zou een domino-effect in gang zetten die het einde van het LUMC zou kunnen inleiden.

De Leidse fracties hebben daarom met een motie VOD uitgesproken dat het kinderhartcentrum onmisbaar is en de rijksoverheid opgeroepen om het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit te onderschrijven en enkel op basis van objectieve criteria in een transparant proces een besluit te nemen. Daarnaast is er door de tien fractievoorzitters een brief aan de minister verstuurd en wordt er vanavond ook een vergelijkbare motie in het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband Holland Rijnland ingediend.