Stroomnet onder spanning: PS stelt vragen over het elektriciteitsnet

pexels-miguel-á-padriñán-230518

In het kader van de energietransitie zal de samenleving overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Koken, autorijden en verwarming gebeurt steeds vaker elektrisch. Het totale gebruik van elektriciteit zal daardoor (fors) toenemen. Partij sleutelstad vraag zich echter af of het elektriciteitsnet van Leiden e.o. deze verhoogde vraag naar elektra wel aan kan en heeft hierover daarom schriftelijke vragen gesteld.

Volgens een recent artikel in De Telegraaf (d.d. 17 september) kan het elektriciteitsnet de elektrificatie niet bijbenen. Door de Telegraaf geraadpleegde experts verwachten dat het elektriciteitsnet de bottleneck van de energietransitie dreigt te worden en voorzien problemen op het vlak van woningbouw, het aanvragen van laadpalen en zwaardere aansluitingen van woningen. Mensen, instellingen en bedrijven zullen daardoor maanden of zelfs jaren moeten wachten voordat er stroom is in hun nieuwe bedrijfspand, supermarkt, verzorgingstehuis of school, aldus De Telegraaf.

Op een aantal plaatsen in de regio zit het elektriciteitsnet zelfs al (zo goed als) vol. Het Leidsch Dagblad berichtte op 24 augustus 2021 dat Hazerswoude-Dorp, Boskoop, Leiderdorp en Sassenheim tot de knelpunten behoren.2)

Daarom heeft Partij Sleutelstad de volgende vragen gesteld.

  1. Heeft het college kennisgenomen van het artikel “Stroomnet staat onder spanning” in de Telegraaf? Wat is de reactie van het college op dit artikel?
  2. Deelt het college de analyse van voormalig voorzitter van Alliander Ingrid Thijssen dat het elektriciteitsnet de bottleneck van de energietransitie kan worden?
  3. Deelt het college de analyse van de door De Telegraaf geraadpleegde experts dat er problemen dreigen te ontstaan bij woningbouw, het aanvragen van laadpalen en zwaardere aansluitingen van woningen als het elektriciteitsnet achterblijft bij de stijgende vraag naar elektriciteit?
  4. Zoals gezegd neemt het regionale gebruik van elektriciteit in onze regio toe. Kunnen onze regionale en lokale elektriciteitsnetten dit wel aan?
  5. Kan het college aangeven op welke wijze men bezig is met uitbreiding van deze netwerken?

Niet genoemd in de recente artikelen in de media is dat er een tekort begint te ontstaan aan koper. Koper is schreeuwend duur geworden, maar is nodig als je de capaciteit van het net wil uitbreiden. Wij hebben namelijk begrepen dat koper vrijwel niet of zelfs helemaal niet te vervangen door een ander metaal voor stroomdoorvoer.

  1. Deelt het college bovenstaande analyse?
  2. Zijn er alternatieve materialen die gebruikt kunnen worden om het elektriciteitsnet toch uit te breiden?
  3. Wat betekent de schaarste van koper voor de uitvoerbaarheid van de energietransitie?
  4. Ingeval van slechte uitvoerbaarheid ten gevolge hiervan, hoe denkt het college dit op te vangen?

Het college heeft nu tot eind november om de vragen te beantwoorden. Wordt vervolgd…