Warmterotonde nu echt op losse schroeven

© Flux Energie

De ontwikkeling van de warmtelinQ+, de pijpleiding die duurzame restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden moet brengen, wordt hoe langer hoe meer een hoofdpijndossier voor het college. Begin oktober werd duidelijk dat het Rotterdamse college de leverancier van die duurzame warmte, het warmtebedrijf, zal opdoeken. Daarmee vervalt de belangrijkste pijler onder het project van de warmterotonde waardoor de toekomstige duurzame verwarming van tienduizenden Leidse huishoudens onzeker is geworden.

‘De noodzaak van draagvlak bij bewoners voor lokaal beleid’ is het met de mond beleden mantra dat iedere keer opklinkt uit de kelen van de wethouders wanneer zij hun plannen aan de Leidenaar proberen te slijten. Maar hoe kun je draagvlak bij bewoners verwachten wanneer dat draagvlak bij de bestuurders zelf ontbreekt? Deze situatie deed zich afgelopen week voor toen bekend werd dat de gemeente Rotterdam de stekker trekt uit hun warmtebedrijf. Einde van de pijplijn uit Rotterdam? Niet als het aan D66 wethouder en lijsttrekker Fleur Spijker ligt.

Straks doet de omstandigheid zich voor dat er een pijpleiding is aangelegd van Rotterdam naar Leiden maar dat er door Rotterdam geen warmte wordt geleverd. Althans, niet de ‘duurzame’ restwarmte uit de haven. Het is, met wijsheid achteraf, een zegen dat de raad tijdens de debatten over de warmterotonde en de RES 1.0, heeft geluisterd naar Partij Sleutelstad, en heeft aangedrongen op het open karakter van de rotonde zodat ook lokale warmtebronnen kunnen worden aangesloten. Het college vond dat aanvankelijk helemaal niet nodig maar het open karakter is nu de spreekwoordelijke reddingsboei van het project geworden. Desondanks zit de gemeente met een groot probleem. Duurzame restwarmte uit de Rotterdamse haven via de pijplijn naar Leiden is namelijk de ruggengraat van de energietransitie in onze regio. Volgens de mede door dit college zelf opgestelde RES 1.0 kan het wegvallen van de levering van deze warmte slechts beperkt worden opgevangen met lokale energiebronnen zoals geothermie en acquathermie. Zonder duurzame restwarmte uit Rotterdam staat de energietransitie op losse schroeven en moet de regionale energiestrategie, die nog maar enkele maanden geleden door de raad is vastgesteld, terug naar de tekentafel. 

Wethouder Spijker doet ondertussen alsof haar neus bloed. Met een ronkend persbericht over de samenwerking tussen Leiden en de regiogemeenten op het gebied van de energietransitie, is geprobeerd om het nieuws over het opdoeken van het Rotterdamse warmtebedrijf te overstemmen. Partij Sleutelstad heeft zich altijd positief kritisch opgesteld over de aanleg van de warmterotonde en het gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse haven. Maar wij hebben ook bij herhaling gevraagd om de ontwikkeling van een plan B, voor het geval er geen duurzame warmte uit de haven zal worden geleverd… Helaas zijn de pleidooien van onze fractievoorzitter Maarten Kersten voor een plan B bij wethouder Spijker aan dovemans oren gericht. Ongetwijfeld zullen de energietransitie en de warmterotonde een belangrijke rol spelen in de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart komend jaar.