Thijs Vos benoemd tot plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland

© Monique Shaw

Thijs Vos is gisteravond door de gemeenteraad benoemd als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland, een samenwerkingsverband van de gemeentes in de Leidse Regio, Bollenstreek en de Rijnstreek.

Holland Rijnland houdt zich onder andere bezig met ruimtelijke ordening, de energietransitie, zorg en jeugd, de leerplicht en economische en strategische samenwerking. Bij de meeste onderwerpen worden de definitieve besluiten door de individuele gemeenteraden genomen, maar vindt afstemming binnen Holland Rijnland plaats. In een beperkt aantal gevallen is Holland Rijnland zelfstandig bevoegd.

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland wordt gevormd door twee (gewone) leden en twee plaatsvervangend leden per gemeente. Dit kunnen zowel wethouders als raadsleden zijn. AB-leden worden benoemd en ontslagen door de gemeenteraad en moeten binnen het mandaat van de raad handelen.