Referendumkamer krijgt versterking met vijfde lid na voorstel Partij Sleutelstad

Vanavond besluit de gemeenteraad over de herbenoeming van de herbenoeming van de referendumkamer, die bij referenda de onafhankelijke scheidsrechter is. Hoewel de referendumkamer goed functioneert, kwam tijdens een kennismaking tussen raad en referendumkamer wel naar voren dat het met het huidige aantal leden soms lastig is om al haar taken te bolwerken. Partij Sleutelstad heeft daarom in de commissie voorgesteld om de kamer te versterken met een extra lid. Dit werd door alle andere partijen gesteund.

De leden van de referendumkamer voeren hun taken doorgaans uit naast een andere fulltime baan. De werkzaamheden die zij uitvoeren moeten regelmatig binnen een kort tijdsbestek en soms onverwacht worden uitgevoerd. De vergoeding die de referendumkamerleden ontvangen is gemiddeld €1.000,- per jaar.

Het presidium van de gemeenteraad gaat nu aan de slag met het werven van een vijfde lid.