Weer ruimte voor zonnepanelen in de Professoren- en Burgemeesterswijk en de Tuinstadwijk

Het wordt weer mogelijk om zonnepanelen op daken te plaatsen in de Professoren- en Burgemeesterswijk en de Tuinstadwijk. Dat was praktisch onmogelijk geworden doordat de welstandsregels alleen ‘terracotta’-gekleurde panelen toestaan, die niet alleen duurder zijn en minder energie leveren, maar zelfs nauwelijks nog leverbaar zijn. Partij Sleutelstad heeft daarom een motie van D66 en VVD mede ingediend waarmee deze kleureneis wordt geschrapt. De motie werd met 35 stemmen voor aangenomen.

Verder volgt er nog een bredere evaluatie van het welstandsbeleid en de welstandscommissie, waarbij onder andere gekeken wordt naar barrières die het welstandsbeleid oplevert voor het verduurzamen van woningen en natuurinclusieve maatregelen. Naar verwachting wordt deze evaluatie begin of midden 2023 afgerond.