Thijs Vos naar Leefbaarheid & Bereikbaarheid

Thijs Vos, duo-raadslid Partij Sleutelstad

Huidig duo-raadslid Thijs Vos wordt per 17 september benoemd in de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid (LB). De plek in deze voor Partij Sleutelstad zeer belangrijke commissie viel onlangs vrij. Met zijn achtergrond bij de landelijke organisatie Meer Democratie, binnen de werkgroep Nieuwe Democratie en opleiding als politicoloog, gaat Thijs zich vol enthousiasme inzetten voor de speerpunten van Partij Sleutelstad: het vergroten van de zeggenschap van burgers op de politiek. Vooruitlopend op zijn benoeming, voert Thijs op 3 september alvast het woord over enkele onderwerpen in de aankomende commissievergadering.

In de commissie Werk en Middelen (WM) zal op korte termijn een nieuw duo-raadslid worden benoemd. Thijs blijft binnen deze commissie wel het woord voeren over het programma algemene middelen (begroting, belastingen, bedrijfsvoering) en in de aansluitende Commissie voor de Rekeningen.