Ultieme poging voor behoud 3 Octoberhal

©Gymsport Leiden

Partij Sleutelstad heeft samen met de PvdA en de VVD een ultieme poging gedaan om de 3 Octoberhal van de sloop te behouden. Dat is van cruciaal belang voor de diverse zaalsportverenigingen in onze stad. Ten minste tien verenigingen hebben aangegeven de capaciteit nodig te hebben.

Raadslid Famke Güler: “Met het op termijn sluiten van de 5 meihal en de 3 octoberhal gaat er toch echt sportareaal verloren, terwijl er op dit moment binnensportverenigingen zijn die de capaciteit heel hard kunnen gebruiken. Inmiddels heeft ook het college de noodzaak van binnensportruimte erkend.”

Dat is geen ideale oplossing. Güler: “Eigenlijk komen we in Leiden een zaal tekort. Het vinden van een structurele oplossing heeft altijd de voorkeur gehad van Partij Sleutelstad.”

Dat is op korte termijn echter niet mogelijk. In de tussentijd zitten we echter wel met een groot capaciteitstekort voor zaalsport. Uit de behoeftepeiling die afgelopen zomer is uitgevoerd, is gebleken dat minstens tien sportverenigingen aangeven dat zij dit seizoen de capaciteit van de 3 Octoberhal nog nodig hebben.

Partij Sleutelstad blijft daarom voor behoud van de 3 Octoberhal tot 2030 en heeft daarvoor samen met de PvdA en VVD een motie ingediend. Dat voorstel werd helaas met 27 stemmen tegen 13 verworpen.