Overlast Sociaal Pension: Gemeenteraad steekt kop in het zand

© Chris de Waard

De gemeenteraad steekt haar kop in het zand: een motie van Partij Sleutelstad, VVD en D66 om wat te doen tegen de overlast die bewoners en ondernemers in Transvaal en het Stationsgebied van het sociaal pension ervaren in het Morspoortgebied is verworpen.

Bewoners en ondernemers van Transvaal en Stationsgebied worden al jaren geconfronteerd door overlast van cliënten van het sociaal pension aan het Morspad. In het sociaal pension worden cliënten met zware psychosociale problemen opgevangen (veelal alcohol- en drugsverslaafden). De overlast varieert van bedelen tot slapen in portieken, openbaar drugsgebruik in de speeltuin, straatprostitutie en (in één bij ons bekend geval) zelfs het binnendringen van een woning.

De overlast lijkt in ieder geval deels samen te hangen met het rode kaart-systeem dat de Binnenvest toepast: cliënten die zich ernstig misdragen worden op straat gezet, waar de omgeving vervolgens last van heeft.

Uitbreiding sociaal pension

Als onderdeel van de woningbouwplannen in het Morspoortgebied wordt het sociaal pension uitgebreid met 25 cliënten. Bewoners en ondernemers vrezen terecht dat daarmee ook de overlast zal toenemen.

Voor Partij Sleutelstad staat buiten kijf dat we als samenleving voorzieningen moeten bieden aan stads- en regiogenoten met psychische en verslavingsproblemen, maar een wijk als Transvaal is daar volstrekt ongeschikt voor. Een voorziening als het sociaal pension – die inherent ook overlast met zich meebrengt – zou in een ‘sterke’ wijk gevestigd moeten worden en niet in Transvaal, waar de leefbaarheid toch al erg onder druk staat.

Partij Sleutelstad heeft het afgelopen jaar regelmatig aangedrongen op een andere locatie. Daar viel helaas weinig meer aan te doen.

Risico-analyse en maatregelen

Fractievoorzitter Thijs Vos: “Als gemeenteraad hebben we de dure plicht om de overlast van het sociaal pension te minimaliseren.” Samen met de VVD en D66 diende hij een motie in die het college opriep om eerst een risico-analyse uit te voeren en met een plan van aanpak te komen. Partij Sleutelstad denkt daarbij onder andere aan meer surveillance, één duidelijk contactpunt bij overlast (outreach), afschaffing van het rode kaart-systeem en camera-toezicht. Alleen als de veiligheid niet aantoonbaar verslechtert zou de gemeente in moeten stemmen met de uitbreiding van het sociaal pension.

Bij andere partijen kon het voorstel vooral op een barrage aan procedurele bezwaren rekenen. Zij wilden het eigenlijk niet over de problemen hebben. Uiteindelijk stemde alleen de Partij voor de Dieren mee. Dat was onvoldoende voor een meerderheid.

Partij Sleutelstad blijft zich inzetten om de overlast tegen te gaan: Zo gaan we binnenkort de inzet van het rode kaart-systeem door de Binnenvest agenderen.