Vacature bestuursvoorzitter

Sinds 2018 is Partij Sleutelstad vertegenwoordigd in de gemeenteraad en na de verkiezingen in maart 2022 met maar liefst drie raadsleden. Speerpunten van de partij zijn onder meer het verbeteren van de democratische zeggenschap van burgers, het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in wijken en het aanpakken van sociale achterstanden. Om dit werk in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, is een bloeiende vereniging Partij Sleutelstad met een deskundig en actief bestuur nodig. Door het (aangekondigde) aftreden van twee bestuursleden is er op dit moment een vacature voor een bestuurder die tevens het voorzitterschap op zich zal nemen. In de toekomst willen we het bestuur verder uitbreiden. De sollicitatiecommissie roept enthousiaste leden op te solliciteren.

Taken en rol bestuur

Sinds 2018 is Partij Sleutelstad vertegenwoordigd in de gemeenteraad en na de verkiezingen in maart 2022 met maar liefst drie raadsleden. Speerpunten van de partij zijn onder meer het verbeteren van de democratische zeggenschap van burgers, het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in wijken en het aanpakken van sociale achterstanden. Om dit werk in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, is een bloeiende vereniging met een deskundig en actief bestuur nodig. Partij Sleutelstad is op zoek naar een vaste voorzitter. In de toekomst willen we het bestuur verder uitbreiden. De sollicitatiecommissie roept enthousiaste leden op te solliciteren.

Taken en rol bestuur

Het partijbestuur bestaat reglementair uit minimaal drie personen, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging. Daarnaast is het bestuur de spil tussen fractie en de vereniging; zij vertegenwoordigt de leden en houdt globaal toezicht op de fractie. Ten slotte draagt het bestuur, samen met de fractie, zorg voor de organisatie van diverse activiteiten – waaronder het politiek café – en het beheer van de website.

Partij Sleutelstad streeft naar een bestuur dat onafhankelijk is van de fractie. Daarom kunnen raadsleden, duo-raadsleden en fractiemedewerkers slechts in uitzonderlijke gevallen een bestuursfunctie vervullen voor een beperkte periode. De voorkeur van de sollicitatiecommissie gaat uit naar kandidaten die voorgaande functies niet bekleden.

Taken bestuur:

 • Besturen van de vereniging
 • Organiseren van algemene ledenvergaderingen
 • Opstellen van jaarverslagen en jaarrekeningen
 • Voeren van de financiële administratie
 • Bijhouden van de ledenadministratie en het register van donateurs
 • Vertegenwoordigen van de vereniging
 • Aangaan van overeenkomsten
 • Organiseren van diverse activiteiten, waaronder het politiek café (i.s.m. de fractie)
 • Beheer van de website (i.s.m. de fractie)
 • Houden van globaal toezicht op de fractie (bewaken koers en resultaten)

N.B. Het opstellen van de kandidatenlijsten en de redactie van het verkiezingsprogramma zijn belegd bij een aparte commissie, waarvan zowel fractie-, bestuurs- als gewone leden lid van kunnen zijn.

Profielschets

Algemeen profiel:

 • Heeft een brede visie, maatschappelijke ervaring en inlevingsvermogen
 • Weet wat er speelt in Leiden en bij de eigen achterban
 • Is generalist, is in staat om complexe situaties te overzien
 • Kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en prioriteiten stellen
 • Kan motiveren, is gericht op samenwerking
 • Is in staat om tegenstellingen te overbruggen
 • Is bereid om zich in te zetten, heeft lange adem en is niet snel gefrustreerd

Profiel voorzitter:

 • Heeft een goed ontwikkeld politiek kompas
 • Is representatief en communicatief
 • Kan de pers te woord staan
 • Kan grote vergaderingen leiden (ALV)
 • Kan verschillen overbruggen
 • Heeft overwicht en gezag bij de fractie

Benoemingsprocedure

Leden kunnen tot zondag 5 november solliciteren naar een bestuursfunctie door het sturen van een e-mail met beknopte motivatie en CV naar bestuur@partijsleutelstad.nl. Wanneer wordt gesolliciteerd naar de functie met de taak van voorzitter dan worden kandidaten verzocht dit duidelijk aan te geven. De sollicitatiecommissie zal in week 45 t/m 47 gesprekken voeren met de kandidaten en vervolgens een (niet-bindende) voordracht opstellen ten behoeve van de algemene ledenvergadering.

Bestuursleden worden statutair gekozen voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar.

Leden sollicitatiecommissie

Thijs Vos (namens de fractie)

Patty Verkuylen (namens het bestuur)

Meer informatie?

​Voor vragen kunt u contact opnemen met de sollicitatiecommissie door een mail aan bestuur@partijsleutelstad.nl.

Profielschets

Algemeen profiel:

 • Heeft een brede visie, maatschappelijke ervaring en inlevingsvermogen
 • Weet wat er speelt in Leiden en bij de eigen achterban
 • Is generalist, is in staat om complexe situaties te overzien
 • Kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en prioriteiten stellen
 • Kan motiveren, is gericht op samenwerking
 • Is in staat om tegenstellingen te overbruggen
 • Is bereid om zich in te zetten, heeft lange adem en is niet snel gefrustreerd

Profiel voorzitter:

 • Heeft een goed ontwikkeld politiek kompas
 • Is representatief en communicatief
 • Kan de pers te woord staan
 • Kan grote vergaderingen leiden (ALV)
 • Kan verschillen overbruggen
 • Heeft overwicht en gezag bij de fractie

Benoemingsprocedure

Leden kunnen tot 6 november 2022 solliciteren naar een bestuursfunctie door het sturen van een e-mail met beknopte motivatie en CV naar bestuur@partijsleutelstad.nl. Wanneer wordt gesolliciteerd naar de functie met de taak van voorzitter dan worden kandidaten verzocht dit duidelijk aan te geven. De sollicitatiecommissie zal in de week 45 t/m 47 gesprekken voeren met de kandidaten en vervolgens een (niet-bindende) voordracht opstellen ten behoeve van de algemene ledenvergadering.

Bestuursleden worden statutair gekozen voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar.

Leden sollicitatiecommissie:

 • Edgar van Lokven (namens het bestuur)
 • Thijs Vos (namens de fractie)

Meer informatie?

​Voor vragen kunt u contact opnemen met de sollicitatiecommissie door een mail aan bestuur@partijsleutelstad.nl.