Morspoortgebied: Betaalbare koop en levensloopbestendige woningen dankzij PS/CDA-motie

Artitst impression van de nieuwbouw in het Morspoortgebied

Meer dan honderd extra betaalbare koopwoningen in het Morspoortgebied: De gemeenteraad heeft ingestemd met een motie van CDA, Partij Sleutelstad en de VVD om van de bijna tweehonderd middensegment-woningen twee derde te bestemmen voor betaalbare koop en een derde voor middenhuur. Daarnaast moeten er levensloopbestendige woningen komen.

Tegenover de Morspoort – op de plaats waar nu de Morspoortgarage en het Oude Belastingkantoor staan – verrijzen komende jaren 550 woningen. Waar elders in de stad het aandeel betaalbare woningen achterblijft, worden deze in het Morspoortgebied juist ruimschoots gerealiseerd: er komt 35% sociale huur en 35% middensegment. De sociale huurwoningen gaan dit keer bovendien wel naar woningbouwcorporaties en niet naar particuliere beleggers.

Dit bouwproject krijgt dan ook de warme steun van Partij Sleutelstad. Dat neemt niet weg dat op een aantal vlakken bijsturing of aanscherping wenselijk is, zo waren de middensegmentwoningen nog niet voor koop of huur ingevuld.

Het aantal betaalbare koopwoningen blijft in Leiden flink achter. Vorig jaar werd er op duizend woningen zelfs niet één betaalbare koopwoning gerealiseerd. Aangezien de gemeente hier grondeigenaar van de kavels is heeft de gemeente veel invloed om de invulling van het woningprogramma in te vullen. Die kans mag de gemeente niet laten liggen.

Partij Sleutelstad heeft daarom samen met CDA en VVD een motie ingediend om twee derde van het middensegment voor betaalbare koop te bestemmen en levensloopbestendige woningen toe te voegen.

Aangezien een aanzienlijke groep woningzoekenden teveel verdient om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen en juist te weinig om een woning van 3,5 ton te kopen, vinden we het belangrijk dat er in dit project tegelijkertijd ook middenhuur wordt gerealiseerd. Op voorspraak van Partij Sleutelstad is daarom in de motie opgenomen om een derde als middenhuur te bestemmen.

De motie is unaniem aangenomen. Dat betekent dat er in de nabije toekomst meer dan honderd betaalbare koopwoningen op deze locatie worden toegevoegd!