Vangen van rivierkreeften en krabben weer toegestaan na motie D66, PS, CDA en VVD

© Gemeente Leiden.

Het vangen van Amerikaanse kreeften en Chinese wolhandkrabben wordt weer toegestaan door een aangenomen motie van D66, CDA, Partij Sleutelstad en de VVD. Dat is nodig: De toename van rivierkreeften – een invasieve exoot – in de Leidse wateren leidt namelijk tot schade aan het ecosysteem en aan kades, verzakkingen en onlangs zelfs tot karpersterfte in Cronensteyn. Het wegvangen van rivierkreeften en wolhandkrabben is in combinatie met het versterken van het lokale ecosysteem volgens expert de meest effectieve aanpak om dit probleem aan te pakken.

Op dit moment is het bedrijfsmatig vangen van rivierkreeften en krabben niet toegestaan. De gemeente geeft geen vergunningen meer af nadat in 2019 de gemeenteraad voor een motie van de Partij van de Dieren had gestemd waarin de verkoop van levende kreeften op de markt als onwenselijk werd bestempeld. Door het gros van de voorstemmers is daarbij nooit beoogd dat ook de vangst verboden zou moeten worden. Met deze motie wordt dat weer rechtgetrokken.