Partij Sleutelstad regelt meer geld voor de strijd tegen ondermijning

Rotterdam, de uitrusting van een politieagent, de agent heeft aan zijn riem of koppel, oa een pistool, handboeien, pepperspray, een wapenstok en communicatiemiddelen. foto: Evert-Jan Daniels

Het budget voor de strijd tegen ondermijning wordt uitgebreid. De gemeenteraad heeft een voorstel van Partij Sleutelstad goedgekeurd waarmee in 2022 en 2023 €79.000,- extra wordt toegevoegd aan het budget. Een relatief klein bedrag, maar met groot effect! Met het extra budget kunnen niet slechts 30%, maar naar verwachting bijna alle signalen van ondermijning worden opgepakt. Een belangrijke stap in de strijd tegen de ondermijnende (drugs)criminaliteit, die ook in Leiden steeds vaker de kop op steekt.

Het bestrijden van ondermijnende (drugs)criminaliteit is van groot belang. Criminele geldstromen en activiteiten ontwrichten de Leidse samenleving en economie. Door de uitvoering van het programma is steeds meer zicht op de omvang van het probleem. De afgelopen jaren steeg het aantal signalen van ondermijning; per 2022 zal het totaal aantal signalen zelfs waarschijnlijk voor het eerst boven de 300 uitkomen. Door de beperkte capaciteit en middelen kan slechts een minderheid van de signalen worden opgepakt en dienen met de huidige middelen scherpe keuzes te worden gemaakt welke signalen wel of niet worden opgepakt.

Het voorkomen van ondermijnende criminaliteit behoort tot de wettelijke taak van de gemeente. Het belangrijkste instrument dat gemeentes daarvoor hebben is de inzet van de wet BIBOB. Die leidt er concreet toe dat vergunningen worden geweigerd of ingetrokken. Helaas zijn er op dit moment onvoldoende middelen om de Leidse samenleving te beschermen. Daardoor loopt de gemeente ook zelf het risico om ongewild betrokken te raken bij criminele activiteiten, zo constateert de gemeente zelf in de Kaderbrief. Vanuit de organisatie wordt daarom om meer middelen verzocht zodat de capaciteit kan worden uitgebreid.  Dat verzoek is ten tijde van de kaderbrief door de krappe financiële ruimte slechts voor 50% gehonoreerd. Met de beschikbare middelen kunnen naar verwachting slechts bij 30% van de signalen een BIBOB-onderzoeken worden uitgevoerd.  Indien ook de overige 50% zou worden gehonoreerd (€79.000,-), kunnen naar veel meer signalen worden opgevolgd.

Duo-raadslid Thijs Vos heeft daarom op 28 oktober in de raadscommissie voorgesteld om een deel van het extra geld dat Leiden ontvangt van het rijk te gebruiken om het budget op te hogen en daarmee te voldoen  aan het verzoek vanuit de organisatie. Vos kreeg direct bijval van CDA en VVD, maar ook andere partijen stonden positief tegenover het voorstel. Uiteindelijk is het voorstel op aandringen van Partij Sleutelstad opgenomen in een door 9 partijen ingediend verzamelamendement waarmee de extra middelen uit het rijk bestemd werden.

Uiterlijk eind 2023 zal geëvalueerd worden of en hoeveel middelen er nodig zijn om ondermijning effectief het hoofd te bieden. Door de inzet van BIBOB-onderzoeken zal dan duidelijker zijn wat de omvang van ondermijning in Leiden is. Wat Partij Sleutelstad betreft wordt het budget structureel opgehoogd.