Leids Burgerberaad Energietransitie van start

Een burgerberaad in het Amerikaanse Portland (© openDemocracy UK).

Binnen enkele maanden gaat het burgerberaad over de Energietransitie van start. Via deze vernieuwende participatievorm krijgen Leidenaren meer invloed op het Energietransitie-beleid. Het Leidse burgerberaad is de vrucht van een door Partij Sleutelstad ingediende motie.

Een burgerberaad is een panel van gelote burgers die met elkaar  zoeken naar de oplossing voor een groot maatschappelijk probleem. Het idee is dat een burgerberaad een ‘samenleving in het klein’ is. De deelnemers kunnen informatie bij deskundigen en de samenleving inwinnen.  Door het panel via een steekproef samen te stellen wordt beoogd dat de deelnemers ‘een samenleving in het klein zijn’. Burgerberaden zijn inmiddels met succes ingezet in Ierland, diverse buitenlandse steden en Amsterdam.

Het voorstel voor een burgerberaad over de energietransitie komt uit de koker van Partij Sleutelstad. Fractievoorzitter Thijs Vos en oud-fractievoorzitter Maarten Kersten dienden bij de Regionale Energiestrategie 1.0 een motie in. Het voorstel werd met ruime meerderheid aangenomen.

Vos: “De energietransitie is misschien wel de grootste uitdaging waar wij als samenleving voor staan. Met gevolgen voor onze manier van leven, van wonen, werken en recreëren, en zeker ook voor onze portemonnee. Het is een ontwikkeling die iedereen raakt. Zo’n transitie kan niet zonder inspraak en zeggenschap van onze inwoners plaatsvinden. Toch is de energietransitie tot nu toe vooral het domein van bestuurders, ambtenaren en experts geweest.”

Uitwerking

Het Leidse burgerberaad zal uit 150 Leidenaren bestaan die via een dubbele steekproef worden geselecteerd en gaat de gemeente adviseren over de te maken keuzes bij de transitie naar duurzame energie.  

Partij Sleutelstad is positief over de uitwerking van het burgerberaad: De dubbele steekproef bevordert de representativiteit van het burgerberaad, er is een passende vergoeding voor deelnemers en er is toegezegd dat zelf mag bepalen welke onderwerpen zij agendeert en welke experts zij hoort. Het burgerberaad kan daarbij ook in strijd met de kaders van de huidige coalitie adviseren. Het advies wordt ongefilterd aan de raad voorgelegd. Althans: voor zover de aanbevelingen over raadsbevoegdheden gaan.

Op enkele punten had de uitwerking beter gekund: zo had duidelijker uitgesproken kunnen worden welk mandaat de raad aan het burgerberaad geeft, had de representatie van Leidenaren met een migratie-achtergrond beter geborgd kunnen worden en was het beter geweest als alle aanbevelingen voorgelegd zouden worden aan de raad. Ook aanbevelingen die over college-bevoegdheden gaan.

Een voorstel van ons over dit laatste punt kreeg geen meerderheid, maar het leidde wel tot de toezegging van de wethouder: Als aanbevelingen over college-bevoegdheden niet binnen de bestaande kaders vallen of hier extra budget voor nodig is, worden ze wel tegelijkertijd met de andere aanbevelingen aan de raad voorgelegd.

Referendum

Partij Sleutelstad vindt dat Leidenaren niet alleen aan de voorkant via een burgerberaad betrokken moeten worden, maar ook dat alle Leidenaren het laatste woord verdienen over de energietransitie. Wat ons betreft worden de aanbevelingen van het burgerberaad daarom in een referendum voorgelegd. Ierland heeft eerder laten zien dat het combineren van burgerberaden met een raadplegend referendum uitstekend werken. Wordt vervolgd…