Vragen PS over Rode Touwenplein: Zekerheid voor huurders bij sloop-nieuwbouw en terugkeer voetbalkooi

Partij Sleutelstad heeft in het commissiedebat en de schriftelijke vragenronde over bouwplan De Zwijger aandacht gevraagd voor de belangen van de huidige huurders en voor terugkeer van de kenmerkende voetbalkooi. Samen met de VVD dienen we daarnaast een voorstel in waarmee we waarborgen dat bewoners met een auto ook na verhuizing een parkeerplaats behouden.

De gemeente en de corporaties Portaal en Ons Doel hebben grote bouwplannen in de steigers staan voor De Kooi. Rondom de Suriname- en Antillenstraat gaat Ons Doel een deel van de bestaande eensgezinswoningen vervangen en daarnaast extra woningen toevoegen. Zo gaat het Rode Touwenplein bebouwd worden. Een deel van de bewoners van de bestaande bouw maakt zich zorgen over deze plannen, onder andere over de terugkeerregeling en de voetbalkooi. Raadslid Thijs Vos en duo-raadslid Patty Verkuylen hebben hier technische vragen over gesteld.

Terugkeerregeling bewoners

Partij Sleutelstad wil dat de gemeente en Ons Doel duidelijkheid geven over aan bewoners welke woningen gesloopt gaan worden. Indien de woningen gesloopt worden, dan dient er een goede terugkeerregeling geboden worden. Ons Doel en de gemeente zouden zich maximaal moeten inspannen dat bewoners direct naar een andere permanente woning in de buurt kunnen verhuizen en dat zij niet meerdere keren moeten verhuizen. Wat ons betreft geeft de gemeente hun daarom voorrang in de Kooi (‘lokaal maatwerk’).

Het college heeft aangegeven de bouw te faseren en te onderzoeken of lokaal maatwerk ingezet kan worden, maar heeft hier geen garantie op kunnen geven.

Voetbalkooi

De voetbalkooi op het rode touwenplein wordt veel gebruikt door jong en oud. Nu het rode touwenplein bebouwd gaat worden, zal de voetbalkooi verplaatst moeten worden. Bewoners maken zich zorgen over of deze wel terugkeert op een plaats waar veel ouders met (school)kinderen en voetballende jeugd komt. Partij Sleutelstad heeft er op aangedrongen dat buurtbewoners een beslissende stem krijgen bij de keuze van de nieuwe locatie.

In de beantwoording van de vragen heeft het college aangegeven dat er op dit moment gezocht wordt naar een nieuwe locatie voor de voetbalkooi, maar dat deze in ieder geval in de buurt terug dient terug te keren. In het commissiedebat heeft het college vervolgens toegezegd dit voor te gaan leggen tijdens de participatie.