Verkeer

Leidenaren verplaatsen zich dagelijks met de auto, fiets en het openbaar vervoer naar familie, werk, school, sport en reactie. De bereikbaarheid van en in Leiden, alsmede de verkeersveiligheid zijn dan ook van groot belang.

Partij Sleutelstad kiest er daarbij voor om de rol van de fiets en het openbaar vervoer in het verkeersbeleid te vergroten. Terwijl de auto een zware belasting op de openbare ruimte en het milieu is, zijn de fiets en het openbaar vervoer duurzaam en efficiënt. Met fietsverkeer wordt bovendien een gezonde levensstijl gestimuleerd. Zeker in de compacte binnenstad zou de fietser veel meer het uitgangspunt moeten zijn voor wat betreft de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast moet het openbaar vervoer netwerk in Leiden e.o. worden verbeterd.

Uiteraard zal de auto voor veel Leidenaren voorlopig een belangrijk, zo niet essentieel vervoersmiddel blijven. Partij Sleutelstad pleit dan ook voor een aantrekkelijk, betaalbaar en realistisch parkeerbeleid. Duurzaam autovoorkeur stimuleren we.

Wat betreft de verkeersveiligheid, is het verkeer helaas vaak letterlijk en figuurlijk een struikelblok in Leiden. Wegen en kruisingen kunnen gevaarlijk zijn, stoplichten inefficiënt en soms riskant voor voetgangers of fietsers. Wegdek, verlichting en fietspaden zijn te vaak het slachtoffer van bezuinigingen of slecht onderhoud, met het risico van slachtoffers. Rondom veel scholen zou de wegen- en verkeerssituatie geherstructureerd moeten worden.

Onze standpunten

Fiets als uitgangspunt - verbereden fietsstroken

Fietsstroken in Leiden variëren erg in lengte, maar uit onderzoek dat in opdracht van het Fietsberaad blijkt dat vooral in drukke, doorgaande straten (bijv. Morsweg, Breestraat, Hooigracht) de fietsstroken eigenlijk te krap te zijn en dat dit gevaarlijke situatie leidt. Bij de inrichting is destijds de automobilist als uitgangspunt genomen. Partij Sleutelstad wil dit principe in de binnenstad omdraaien: neem de fietser als uitgangspunt, verbreed de fietsstroken tot 1,7 meter en laat de automobilist zich aanpassen. Een alternatief is om meer te werken met autoloze straten / fietsstraten.

Voorkomen fietsenoverlast

De lange rijen op de stoep gestalde fietsen zijn een bekend gezicht in Leiden. Dat maakt de stoep voor voetgangers soms slecht begaanbaar en kan vooral voor ouderen en mindervaliden een behoorlijke belemmering zijn. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente hier meer tegen doet. Op de eerste plaats door het aantal fietsenstallingen te vergroten. Waar nodig, dient echter overwogen te worden om het fietsparkeren ook buiten het stationsgebied te reguleren en te handhaven.

Duurzaam autogebruik

De auto is en blijft een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid en mobiliteit van Leiden. Daarom willen we duurzaam autoverkeer stimuleren, zoals door elektrische en deelauto’s.

Autoluwe Binnenstad

Partij Sleutelstad is voorstander van de autoluwe Binnenstad: in het gehele gebied tussen de singels moet op lange termijn enkel nog bestemmingsverkeer worden toegestaan.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer netwerk in Leiden en de regio moet worden verbeterd. Met een tram (lightrail) en elektrische hop-on-hop-off bussen (met eenrichtingsverkeer in de Breestraat) willen we op milieuvriendelijke en veilige wijze de Breestraat, transferia en nieuwe parkeergarages aan de buitenkant van de stad met elkaar verbinden. Daarnaast dient er goed openbaar vervoer netwerk met de steden en dorpen in de regio (o.a Katwijk, Zoetermeer, Den haag) komen.

Investeren in de kwaliteit van straatverlichting en bestrating

Op dit moment zijn er verschillende plaatsen in de stad waar de straatverlichting en/of bestrating niet op orde is. Hier is in het verleden teveel op bezuinigd, waardoor er op plaatsen gevaarlijke verkeerssituaties zijn. Wij willen dat in de kwaliteit van straatverlichting en bestrating wordt geïnvesteerd. Daarnaast willen we de knipperbol herinvoeren.

Problemen bij de Lammerschansweg oplossen

Partij Sleutelstad wil ook de problemen bij de Lammerschansweg, hoek De Sitterlaan aanpakken. Er gebeuren dagelijks ongelukken op dit kruispunt, vooral tijdens schooltijd. Vaak moeten schoolkinderen lang wachten om over te steken, wat vaak tot gevolg heeft dat ze grote risico’s gaan nemen. Partij Sleutelstad zou graag willen zien dat daar een rotonde wordt aangelegd voor een veilige doorstroming. Een ander scenario is dat ook hier een fietstunnel wordt aangelegd.

Fietstunnel bij de rotonde aan de Rijnsburgerweg

Partij Sleutelstad wil de problemen op de rotonde aan de Rijnsburgerweg hoek Wassenaarseweg aanpakken door een fietstunnel aan te leggen. Momenteel gebeuren helaas er veel ongelukken op de rotonde , soms met dramatische afloop. Door een fietstunneltje aan te leggen zijn de problemen definitief voorbij. Automobilisten die willen afslaan, hebben dan zicht op en geen last van fietsers, die daar vaak scholieren zijn; maar ook de fietsers hebben geen last van automobilisten, die geen voorrang willen verlenen aan de fietsers of niet in de “dode hoek” kunnen kijken.

Verkeersafwikkeling weer bij de gemeente

Partij Sleutelstad wil dat verkeersafwikkeling weer een taak van de gemeente wordt. Op dit moment wordt dit aan aannemers zelf overgelaten, maar dit lijdt nog wel eens tot chaotische of zelfs – vooral ‘s-nachts – gevaarlijke situaties. De gemeente dient hiervoor eigen deskundigen in te schakelen.

Ons Werk: