Regionale Strategie Mobiliteit: Meer ambitie op het spoor, water en met parkeerhubs

Foto: Maurits90 (licentie: CC BY 2.5, origineel)

De veertien gemeentes in de Leidse Regio, de Duin- en Bollenstreek en Alphen aan den Rijn e.o. komen met een gezamenlijke beleidsvisie op het vlak van mobiliteit en bereikbaarheid. Met ambities op het vlak van het regionale busnetwerk, de doorstroming op de hoofdassen, stimuleren van de fiets en de ontwikkeling van Leiden Centraal. Dit wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en concrete projecten. De raad was op 3 juni in de gelegenheid om wensen en bedenkingen mee te geven.

“Bereikbaarheid stopt niet bij de gemeentegrens. Dat maakt een regionale strategie op mobiliteit een goede zaak,” zo beaamde woordvoerder Thijs Vos tijdens de behandeling van de strategie in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Partij Sleutelstad kan zich grotendeels vinden in de visie. Wel zijn er extra aandachtspunten nodig. Daarom heeft PS de volgende wensen meegegeven dan wel gesteund:

  • Mobiliteit op het water biedt kansen voor nu en in de toekomst. Die vorm van mobiliteit ontbrak echter in de visie. In een waterrijke regio als Holland Rijnland verdient dit een prominente plaats in een visie op mobiliteit.
  • De regio dient zich hard te blijven maken voor een betere treinverbinding tussen Leiden en Utrecht (de oost-westverbinding).
  • Meer aandacht voor parkeerbeleid: onze ambitie is om met parkeeraangelegenheden aan de randen van de stad (P&R parkeerhubs / transferia) de binnenstad te ontlasten. Dat hoort ook thuis in een regionale strategie over mobiliteit.
  • Bij concrete verkeersprojecten zijn transparante doelstellingen, heldere kosten-batenanalyse en een eerlijke spreiding van de kosten over gemeentes nodig. In het verleden kwam het voor dat het prijskaartje onevenredig bij Leiden terecht kwam.

Daarnaast heeft Partij Sleutelstad tijdens de commissievergadering meegegeven dat de raad proactief geïnformeerd en betrokken dient te worden over eventuele vertramming met lightrail van het HOV-netwerk; hier wordt volgens Sleutelstad FM namelijk onderzoek naar gedaan.

Eigendom van Maurits90. Gebruikt op basis van licentie CC BY 2.5.

Origineel: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VIRM6.jpg